İhbarı Zorunlu Hastalıklar

İhbarı Zorunlu Kara Hayvanları Hastalıkları Nelerdir?
 • Afrika at vebası
 • Afrika domuz vebası
 • Arıların Amerikan yavru çürüklüğü
 • Atların infeksiyöz anemisi
 • Bulaşıcı sığır plöropnömonisi(Contagious bovine pleuropneumonia)
 • Bulaşıcı stomatitis (Veziküler stomatitis)
 • Domuzların veziküler hastalığı
 • Durin (At frengisi)
 • Enzootik sığır löykozu
 • Equine encephalomyelitis (tüm tipleri, Venezuela equine encephalomyelitis dahil)
 • Geyiklerin epizootik hemorajik hastalığı (EHD)
 • Scrapie
 • Sığır brusellozu
 • Sığırların nodüler ekzantemi (Lumpy skin)
 • Sığırların süngerimsi beyin hastalığı (BSE)
 • Sığır tüberkülozu
 • Sığır Vebası
 • Şap (FMD)
 • Şarbon (Antraks)
 • Kanatlı tifosu (Tavuk tifosu)
 • Kedilerin süngerimsi beyin hastalığı (FSE)
 • Klasik domuz vebası
 • Koyun keçi brusellozu
 • Koyun keçi çiçeği
 • Koyun ve keçi vebası (PPR)
 • Kuduz
 • Küçük kovan kurdu (Aethina tumida)
 • Mavidil
 • Pullorum
 • Rift Vadisi humması
 • Ruam (Mankafa)
 • Tavuk vebası (Avian influenza)
 • Tropilaelaps akarı (Tropilaelaps mite)
 • Yalancı tavuk vebası (Newcastle)
İhbarı Zorunlu Su Hayvanları Hastalıkları Nelerdir?
 • Bakteriyel böbrek hastalığı (Bakterial kidney disease) (BKD)
 • Balıkların enfeksiyöz hematopoetik nekrozisi (IHN)
 • Beyaz benek hastalığı (White spot disease)
 • Bonamia ostreae enfeksiyonu (Infection with Bonamia ostreae)
 • Bonamia exitiosa enfeksiyonu (Infection with Bonamia exitiosa)
 • Enfeksiyöz somon anemisi (Infectious salmon anaemia)
 • Epizootik hematopoetik nekroz (Epizootic haematopoietic necrosis)
 • Epizootik ülseratif sendrom (Epizootic ulcerative syndrome)
 • Kerevit vebası (Crayfish plague)
 • Koi herpes virus hastalığı (Koi herpes virus disease)
 • Marteilia refringens enfeksiyonu (Infection with Marteilia refringens)
 • Microcytos mackini enfeksiyonu (Infection with Microcytos mackini)
 • Perkinsus marinus enfeksiyonu (Infection with Perkinsus marinus)
 • Sarıbaş hastalığı (Yellowhead disease),
 • Sazanların bahar Viremisi (Spring Viraemia of Carp) (SVC)
 • Taura sendromu (Taura syndrome)
 • Viral hemorajik septisemi (VHS)

0 Yorum: