3 Şubat 2019

Bildirilmesi (İhbarı) Zorunlu Hayvan Hastalıkları

Bildirilmesi (İhbarı) Zorunlu Hayvan Hastalıkları
Besi Çiftliği ekibi olarak büyükbaş , küçükbaş , kanatlı , arıcılık v.s hayvan yetiştiriciliğinde karşımıza çıkabilecek olan hastalıkların bizi ilgilendirdiği kadar devletimizinde bu konudan haberi olması ve gereken önlemleri alabilmesi için hastalığı ilk anda devletin yetkili birimlerine bildirmemiz gereklidir.

Tarım ve Hayvan bakanlığınca belirlenen bildirilmesi zorunlu hastalıkların listesi her yıl bakanlık tarafından güncellenerek yayınlanmaktadır.

Türkiye de ihbarı bildirimi zorunlu hayvan hastalıkları.

 1. Memeli Hayvanların İhbarı Mecburi Hastalıkları
 2. Şap (FMD)
 3. Sığır Brusellozu
 4. Sığır Tüberkülozu
 5. Kuduz
 6. Mavi Dil
 7. Sığır Vebası
 8. Sığırların Süngerimsi Beyin Hastalığı (BSE)
 9. Koyun ve Keçi Brusellozu
 10. Koyun ve Keçi Vebası (PPR)
 11. Koyun ve Keçi Çiçeği
 12. Şarbon (Antraks)
 13. Scrapie
 14. Ruam (Mankafa)
 15. Durin (At Frengisi)
 16. Atların İnfeksiyöz Anemisi
 17. Equine Encephalomyelitis
 18. Afrika At Vebası
 19. Afrika Domuz Vebası
 20. Klasik Domuz Vebası
 21. Domuzların Veziküler Hastalığı
 22. Küçük Kovan Kurdu (Aethina tumida)
 23. Kedilerin Süngerimsi Beyin Hastalığı (FSE)
 24. Sığırların Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skin)
 25. Bulaşıcı Stomatitis (Veziküler Stomatitis)
 26. Rift Vadisi Humması
 27. Bulaşıcı Sığır Plöropnömonisi (Contagious Bovine Pleuropneumonia)
 28. Enzootik Sığır Löykozu
 29. Geyiklerin Epizootik Hemorajik Hastalığı (EHD)

Kanatlı Hayvanların İhbarı Mecburi Hastalıkları

 1. Tavuk Vebası (Avian İnfluenza)
 2. Yalancı Tavuk Vebası (Newcastle Disease)
 3. Pullorum
 4. Kanatlı Tifosu (Tavuk Tifosu)

Arıların İhbarı Mecburi Hastalıkları

 1. Arıların Amerikan Yavru Çürüklüğü
 2. Tropilaelaps Akarı (Tropilaelaps mite)

Su Hayvanlarının İhbarı Mecburi Hastalıkları

 1. Epizootik Hematopoetik Nekroz (Epizootic Haematopoietic Necrosis)
 2. Epizootik Ülseratif Sendrom (Epizootic Ulcerative Syndrome)
 3. Viral Hemorajik Septisemi (VHS)
 4. Beyaz Benek Hastalığı (White Spot Disease)
 5. Sarıbaş Hastalığı (Yellowhead Disease)
 6. Balıkların Enfeksiyöz Hematopoetik Nekrozisi (IHN)
 7. Enfeksiyöz Somon Anemisi (Infectious Salmon Anaemia)
 8. Perkinsus marinus Enfeksiyonu (Infection with Perkinsus marinus)
 9. Microcytos mackini Enfeksiyonu (Infection with Microcytos mackini)
 10. Marteilia refringens Enfeksiyonu (Infection with Marteilia refringens)
 11. Bonamia ostreae Enfeksiyonu (Infection with Bonamia ostreae)
 12. Bonamia exitiosa Enfeksiyonu (Infection with Bonamia exitiosa)
 13. Koi Herpes Virus Hastalığı (Koi Herpes Virus Disease)
 14. Sazanların Bahar Viremisi (Spring Viraemia of Carp)(SVC)
 15. Kerevit Vebası (Crayfish Plague)
 16. Bakteriyel Böbrek Hastalığı (Bakterial Kidney Disease)(BKD)
 17. Taura Sendromu (Taura Syndrome)
Önceki Yazı
Sonraki Yazı

Blog yazmayı uzun yıllardır severek yapmaktayım.

0 Yorum: