Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/u243265946/public_html/wp-content/themes/besiciftligi/functions.php(617) : eval()'d code on line 2
TÜRKİYEDE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ | Besi Çiftliği | Besi Çiftliği
TÜRKİYEDE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Hayvansal kaynaklı protein tüketiminin arttırılması ucuz üretim ile mümkündür. Kanatlı etleri ise bu bakımdan ucuza mal edilebilen hayvansal bir protein kaynağıdır. Su kaynakları bakımından kendine yeterli olan ülkemiz, kaz yetiştiriciliğine son derece elverişlidir. Ülkemizde yapılan kaz yetiştiriciliği de genellikle Kars, Erzurum, Ağrı ve Van gibi doğu vilayetlerimizde yapılmaktadır. Yapılan kaz yetiştiriciliği tamamen köy koşullarında olup sadece ailenin kendi et ihtiyacının bir kısmını karşılamaya yönelik olmaktadır. Bu yüzden kaz eti satarak bundan para kazanan üreticiye rastlamak pek mümkün değildir. Farklı bir yetiştiricilik kolu olarak kaz yetiştiriciliği ülkemizde çok fazla bilinmemekle birlikte Dünya da pek çok ülkede önemli bir yer tutmaktadır.
Kazcılık dünyada ve ülkemizde kanatlı hayvan yetiştiriciliği içerisinde son sıralarda yer almaktadır. Bunun başlıca nedeni, kazların üreme yeteneklerinin diğer kanatlılara göre geri olmasıdır. Ülkemizde 2007 TUİK verilerine göre kaz varlığımız yaklaşık olarak 1.000.000 adettir.
Kaz eti yüksek besleyici değeri yanında düşük yağ ve kolesterol içeriği bakımından sağlıklı bir et türü olup, çeşitli yemekleri yapılabilmektedir. Kaz ciğeri ülkemiz için henüz önemli olmasa da dünyada sevilerek tüketilen ve lüks lokantalarda kıymetli bir yemek olarak yerini almaktadır. Örneğin Avrupa ülkelerinden Fransa’da kaz ciğerinin önemi büyük olup, Polonya, Macaristan, İsrail ve Rusya gibi ülkelerden kaz ciğeri ithal etmektedir. Bunun dışında kaz yağı özellikle Kars ve çevresinde köy halkının kışlık yemeklik yağ ihtiyacını karşılamaktadır.
Dünyada bugün başlıca kaz yetiştiriciliği yapılan ülkeler; İngiltere, Kanada, ABD, Çin, Polonya, Çekoslovakya, Fransa, Bulgaristan ve Rusya’dır. Bu ülkelerin çoğunda kazlar, karaciğeri ve tüyleri için üretilmektedir
BARINAKLAR
Kazlar genelde açık alanda yetiştirilirler. Aşırı derecede soğuk ve fırtınalı havaların dışında yetişkin (6-8 haftalık) kazlar barınağa pek girmezler. Soğuk bölgelerde tavuk kümesleri, açık sundurmalar veya ambarlar, kazlar için barınak olarak kullanılabilir. Kaz kümeslerinin tabanına altlık olarak; saman, talaş, yonga veya kuru ot serilebilir. Bu altlık sık sık karıştırılır ve ıslak ve aşırı kirli olan kısımları atılır. Altlığın küflenmemesine dikkat edilir. Ayrıca kazların barındıkları yerler kedi, köpek ve farelerden korunmuş olmalıdır. Kazlar, kafes veya kutulara, avluda fıçılara yuva yaparlar. Bir yuvada 3 dişi barınabilir. Dişilerin kendi yuvalarını seçmelerine izin verilmelidir. Kazlar genellikle 6-8 hafta olduktan sonra kümeslere ihtiyaç duymazlarsa da şiddetli soğuklarda ıslak kalırlarsa zarar görebilirler.
1. Isı
Kapalı barınakların ısıtılması için gaz, mazot veya elektrikle çalışan ısıtıcılar kullanılabilir. Kaz civcivleri tavuk civcivlerine nazaran daha uzun ve iridirler. 250 Watt gücündeki bir ampul küçük bir sürünün ısıtılmasında diğer tip ısıtıcılara göre daha ekonomik, güvenli ve pratik olmaktadır.
2. Altlık
Barınakların tabanı 7.5-10 cm kalınlığında bir altlıkla kaplanmalıdır. Altlık tabanı sıcak tutar ve nemi absorbe eder. Altlık materyali olarak talaş, ağaç kıymıkları, kağıt kırpıntıları, ince kıyılmış saman ve benzeri maddeler kullanılabilir
3.Folluk
Yumurtlayan kazlar özel bir yer ihtiyacı duymamalarına rağmen, yapılacak folluklarla yumurtalarını folluklara bırakmaları teşvik edilebilir. Kaz barınaklarında inşa edilecek follukların alanı 60X60cm yada 50X50cm ve yüksekliği 45cm ebatlarında hazırlanmalıdır.
4. Yemlik, suluk
Yemlikler yem saçımını önleyecek, suluklar da kazların içine giremeyecekleri ve suyu dökemeyecekleri şekilde tasarlanırlar. Bir otomatik suluğa başlangıçta 100-200, bir yemliğe de 125 adet palaz hesaplanır. Bu rakam çevre sıcaklığına ve hayvanların büyüklüklerine bağlı olarak değişir . Palazların büyümesiyle birlikte sulukların sayısı artırılır.
KAZ YUMURTALARININ KULUÇKASI
Kuluçka makinalarında üretim yaygın değildir. Tavuk yumurtalarına göre kaz yumurtalarının daha uzun bir kuluçka süresine ihtiyaçları vardır. Kuluçka süresi ortalama olarak 29-31gün arasında değişmektedir. Düzgün, temiz, biçimli yumurtalar kuluçka makinesine yerleştirilmeden önce fumige edilir ve kuluçka makinesine yerleştirilir. Doğal kuluçka ile üretimde dişi kazlar kuluçkaya yatırılarak yapılır. Her anaç 10-12 yumurtaya yatırılır.
KAZ CİVCİVLERİNİN VE PALAZLARININ BAKIMI
1. Civcivler
Civcivler temiz bir kümeste, iyi havalandırılmış ve rutubetsiz bir ortamda tutulmalıdır. Kaz civcivlerine başlangıçta gerekli olan ısı tavuk civcivlerinden daha azdır ve daha erken yaşlarda ısı uygulamasından vazgeçilebilir. İki haftalık yaştaki kaz civcivleri ılık havalarda açık havaya çıkarılabilirler. Bu arada hayvanlara yağmur yağdığı zaman saklanabilmeleri ya da kümese dönmeleri öğretilene kadar dikkat etmek gereklidir. Kazların üşümelerini önlemek için barınaklar kuru tutulmalıdır. Üşümeleri halinde hayvanlarda kümeleşme görülür ve bu durum boğulmalara neden olabilir. Ayrıca civcivler kısmen tüyleninceye kadar ıslak şartlara adapte olamadıkları için 2 haftalık yaşa kadar yüzmelerine fırsat verilmemelidir. Üç günlük yaştan sonra civcivler otlamaya alıştırılmalıdır.
Çeşitli yaştaki kazlara düşen yer alanı
Yaş m2 ye düşen kaz sayısı
1-2 haftalık 10.0
3-4 haftalık 5.0
5-6 haftalık 2.5
Yetişkin 1.0
2. Palazlar

sponsorlu bağlantılar

Kaz palazları için barınakların temiz olması çok önemlidir. Barınak olarak kullanılacak yerin tavanı, duvarları ve tabanı iyice yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Kaz palazlarının büyümesi dikkate alınarak barınak içerisinde onlara yeterli alan sağlanmalıdır. İyi havalarda, uygun merada varsa palazlar 4-6 haftalık olduklarında meraya çıkabilirler. Palazlar yağmurdan ve ıslanmaktan korunmalıdır. Kümeste altlıklar daima kuru olmalıdır. Palazlar 1 aylık oluncaya kadar 40-50 adedi bir arada, bölmelere konur. Yemler lapa halinde veya pelet olarak verilirse, yem zayiatı önlenir.
3. Genç Kazlar
“Genç besi kazı”, terimiyle hayatını kapalı bir yerde geçiren ve burada yüklü bir protein ve enerji rasyonu ile beslenen genç kazlar ifade edilmektedir. Bu besi süresi çok kısa olmakla birlikte yaklaşık olarak 14 hafta kadar sürmektedir. Ticari işletmeler tarafından bu şekilde büyütülen kaz palazları 14 hafta içerisinde 6 kg ağırlığa ulaşabilirler ve genç besi kazları merada büyüyenlere göre daha şişman görünürler. Ancak kısa bir sürede sağlanan bu yüksek ağırlık kazancı her bir kaz palazının 25 kg konsantre yem yemesi ile sağlanmaktadır. On haftalık yaşa kadar haftalık ağırlık kazancı yaklaşık olarak 450 gramdır. Bu hızlı büyüme daha sonraki haftalarda önemli ölçüde azalır. Tablo 2’de 16 haftalık yaşa kadar serbest beslenen kazların hedeflenen canlı ağırlıkları verilmiştir

Tablo 2. Kazlarda yaşa göre beklenen canlı ağırlıklar
Yaş (hafta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Canlı ağ. kg) 0.3 0.7 0.9 1.6 1.9 2.6 3.2 3.7 4.1 4.5 4.7 5.2 5.4 5.8 5.9 6.3

DAMIZLIK KAZLARIN BAKIMI VE BESLENMESİ
Kazların yumurta verimi Ocak-Şubat ayında başlar ve Haziran-Temmuz aylarına kadar sürer. Bu periyot ırklara göre değişmekle birlikte yaklaşık 130 gün sürer. Daha erken yumurta üretimini uyarmak için, yumurta sezonundan önce kazların barındıkları yerde her gün 14 ile 16 saat aydınlatma yapılabilir.
Zannedildiğinin aksine damızlık kazların çiftleşmesinin sağlanması ve döllü yumurta elde edilebilmesi için bir havuz veya su birikintisine ihtiyaç yoktur. Kazlar kuru zeminde de çok iyi çiftleşmektedirler. Bununla birlikte havuzda çiftleşen bazı ağır kaz ırklarının yumurtalarından çıkış oranı daha iyidir. Damızlık sürüde 1 erkek kaza 3-5 dişi kaz hesaplanmalıdır. Dişi kazlar 10, erkek kazlar ise 5 yıldan biraz fazla damızlıkta kullanılabilirler.
Erkek kazların bazıları tek eşli olmaya meylederler ve bu durum döllü yumurta sayısını düşürür. Zaten az sayıda elde edilen kaz yumurtalarının döllülük oranının mümkün olduğunca yüksek olması arzulanır. Bu açıdan kazcılıkta suni tohumlama çok önemlidir. Erkeklerden masaj ve suni vajen ile alınan tohumlarla 9 ila 12 dişi tohumlanabilir. Tohum, erkeklerden 2-3 günde bir alınır ve dişiler her beş günde bir tohumlanır. Seyreltici olarak, 100 ml damıtık suda 1.65 g sodyum glutamat, 0.57 g sodyum sitrat ve 0.31 g glukoz ile hazırlanan çözelti kullanılırsa dölleme oranı % 85-96’ya ulaşabilmektedir.
Kazlar kışa girene kadar merada tutulabilir. Yumurta üretimi başlayınca uygun bir besleme programı takip edilmelidir. Bu periyot esnasında iyi kalitede bir kaba yem kombinasyonu ile ticari kaz geliştirme yemi verilir.
Verimin hangi döneminde olursa olsun damızlık kazlara vitamin ve mineral takviyesi yapmakla kuluçka randımanı artırılabilir.
KESİM
Kazlar mümkün olduğu kadar çabuk ve uygun şekilde kesilmelidir. Kesime 8-10 saat kala yem, 3 saat kala su kesilmelidir. Kesim aşamaları; şoklama, kesim, ıslatma(haşlama), yolma ve iç çıkartma dır. Şoklama yapılarak kesimin daha insani bir görünüm kazanması sağlanabilir. Böylece kanın daha fazla akması sağlanarak etin sertleşmesi azaltılır ve daha kaliteli karkas elde edilir. Yolma kuru ve ıslak yolma şeklinde yapılabilir. Kuru yolma ile daha kaliteli karkas ve tüy alınabilmesine rağmen, yavaş ve zahmetli olması nedeniyle daha az tercih edilir. Islak yolma metodunda ise; sıcak suya daldırma yöntemi ile daha çabuk, daha ucuz yolma işlemi gerçekleştirilir. Karkas randımanı % 70-74 arasındadır.

KAZLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER
1. Tüy

Kazlardan elde edilen en önemli ürünlerden birisi tüydür. Kazlar kesilip yolunduktan sonra özellikle göğüs tüyleri özel şampuanlarla yıkandıktan sonra kurutulup temizlenirler ve kullanıma hazır hale getirilirler. Kaz tüyü hijyenik, yıkanabilir ve terletmiyen bir dolgu maddesidir. Bu nedenle kaz tüyleri yastık ve yorgan yapımında, koltuk üretiminde, okçulukta, boya sanayinde ve olta iğnesi yapımında kullanılabilir. Yün, elyaf ve pamuğa göre daha pahalı olmasına rağmen kullanım ömrü daha uzun olması nedeniyle daha ekonomiktir. Bazı kaz ırkları yumuşak tüy elde etmek için yetiştirilmektedir. Emden kaz ırkında bulunan beyaz tüyler diğer kaz ırklarına göre daha değerlidir. Yaşlı kazlardaki yumuşak tüy verimi daha fazladır. Kazların tüy verimi yaklaşık 200-250 gr/yıldır.
2. Karaciğer üretimi
Kaz yetiştiriciliğinin en önemli ürünlerinden birisi de karaciğerleridir. Karaciğer üretimi başta Fransa olmak üzere dünyada birçok ülkede yaygın olarak yapılmaktadır. Avrupa ülkelerinin birçoğunda içki sofralarının vazgeçilmez mezesi olan kaz karaciğeri lezzetlidir ve oldukça yüksek fiyatlardan pazarlanmaktadır. Normalde 100-150 g ağırlığında olan karaciğeri özel zorlamalı besleme yöntemleriyle 500-900 grama kadar çıkarılabilmektedir. Kaz karaciğeri besisi, klasik olarak zorlamalı besi ile yapılmaktadır. Bunun yanında alternatif karaciğer büyütme programları da uygulanmaktadır. Kazların beyin kabuğuna ve hipotalamusa çok düşük voltajda elektrik uyarıları vererek karaciğer büyütmesi sağlanmış, ancak sonuçlar zorlamalı beside olduğu kadar tatminkar olmamıştır. Diğer karaciğer büyütme metodu ise yağca zengin yemlerle serbest yemlemedir. Bu da ağırlık bakımından zorlamalı besleme kadar olmasa da sağlıklı bir karaciğer besisidir.
3. Kaz eti
Kaz eti lezzetli bir ettir. Kızartıldığında ağızda parçalanabilen altın rengindeki derisi ile çok nefis bir ziyafet yemeği oluşturur. Kaz etinin her kilogramında tavuk etinden çok daha fazla enerji vardır. Çünkü kazların değerlendirilebilen kısımlarında iki katı daha fazla yağ bulunmaktadır. Kazlar et için beslendiklerinde şaşırtıcı bir canlı ağırlığa ulaşırlar ve bu konuda diğer kanatlı türlerine göre daha iyidirler.
4. Yumurta
Yumurta verimi yılın erken dönemlerin de başlar. Irklarına göre değişmekle birlikte bir sezonda (yaklaşık 130 gün) 15-60 yumurta verebilirler. Bazı Çin, Roman ve Toulouse ırkları bu sayıdan daha fazla verebilirler. Dişi kazlar, 8-10 yaşına kadar verimli bir yumurta üreticileridir. Fakat yumurta verimi ilk yıllarda, sonraki yıllara göre daha fazladır. Yumurtaları tavuk yumurtalarına nazaran oldukça büyüktür ve birçok kimse bunları sadece yemek için kullanır. Kümes hayvanlarındaki en ağır yumurtalar elde edilir ve ağırlıkları yaklaşık olarak 150-200 gram civarındadır.

Bu yazılarda ilginizi çekebilir.

162 Responses “TÜRKİYEDE KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ”

 • hüseyin çakır diyor ki:

  merhabalar yukarıdaki bilgilerin çoğunluğu biliniyor . türkiyede bilinmeyen kuluçka makinasının çalışma puroğramı kuluçka makinasına konan yumurtalardan civciv çıkmıyor. kuluçka makinasından nasıl çıkartabilirim diye kars ünüversitesindeki hocalara sordum istenilen bir cevap alamadım.kuluçka makinası üreten cumukanın sahibiyle görüştüm oda tam bir cevap veremedi. karsa sattığını söyledi satın alan arkadaşla görüştüm kuluçka makinasından randıman alamadıklarını süledi.yukarıdaki yazınızda avrupada kaz üretiminin çok olduğunu yazıyorsunuz türkiyede az diyorsunuz bizim bu üretimi çoğaltmamız için sayın hacalarım siz bilim adamları bizlere gereken tam bilgiyi vermeniz lazımki bizde üretelim. avrupada kaz civcivlerini kuluçka makinasındamı yoksa dogal olarakmı çıkartıyorlar.çok üretim yapamilmek için mutlaka makina kulandıklarını tahmin ediyorum. bize lazım olan bu makinanın çalışma puroğramını öğrenip bizlere net bilgi vermelisinizki bizlerde üretim yapıp ülkemize ve kendimize menfaat sağlayalım ? selamlar

 • mustafa uluçınar diyor ki:

  bende hüseyin arkadaşımıza katılıyorum eğer türkiyede üretim desteklenirse ve teşfik edilirse sonuç alınır bende bunun üretimini yapmak istiyorum özellikle karsta bunu yaparım ama eğitim şart kafkas ünüverstesi bizi aydınlatırsa sevinirim

 • Doç.Dr.Turgut Kırmızıbayrak diyor ki:

  Merhabalar, ben Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesiyim. Hüseyin beyle daha önce bir kaç kez görüştük ve kendisine konuyla ilgili bilgilerimizi ve tecrübelerimizi aktarmaya çalıştım. Kazlarda yapay kuluçka sonuçları (her şey yolunda ise maks.%60) diğer kanatlı türlerine göre daha düşük düzeydedir ve kuluçka koşulları içinde yumurtaların ıslatma uygulaması sözkonusudur. Bununla birlikte kuluçkalık yumurta özellikleri ve kuluçka makinesi iç koşulları kuluçkayı etkileyen önemli etkenlerdir. Bütün bunların tamamı sonucu etkilemektedir. Saygılarımla.

 • ali aslan diyor ki:

  Kaz yetitrclği yapmak icin okadar uygun yerim varki.fakat anladıgımkadarıyla cok bilgili muhendis ve destekleri yok.Olursa mutlaka yaparım.
  Ali ASLAN

 • bulent aras diyor ki:

  merhaba ben de kaz yetiştirme işini yapmak istiyorum fakat ilk etapta kücük caplı bi işletme icin nekadar nakit gerekli nasıl ve nerden başlamalıyım bilmiyorum . bu kücük caplı ciftlik icin nekadar bir arazi ,kacpara gerekli bu yatırımın geri dönüşümü nekadar zamanda olur , pazarı varmı ,karlı bir işmi vs. gibi bircok soru işareti var kafamda , bu sorularıma yanıt bulabilme imkanım olursa sevinirim . saygılar …

 • ZEKİ TAN diyor ki:

  KAZ YETİŞTİRMEK İSTİYORUM.
  KAZ TEMİN EDEBİLECEĞİM YER VARMI? BU KONUDA BANA YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM.

 • ZEKİ TAN diyor ki:

  KAZ YETİŞTİRMEK İSTİYORUM.
  KAZ TEMİN EDEBİLECEĞİM YER VARMI? BU KONUDA BANA YARDIMCI OLURSANIZ ÇOK MEMNUN OLURUM.

  tan.zeki@gmail.com

 • mustafa naci öztürk diyor ki:

  kaz üretimi için ciddi düşünenlerle görüşelim

 • oktay karaçelik diyor ki:

  bu iş için ürünü veya yavruları nasıl temin ederiz hiç bilgi bulamıyorum yardımcı olursanız sevinirim

 • muzafffer sarı diyor ki:

  mrb bu konuda en saglıklı bılgıyı a.dan z,yi nerden alabılırım yardımınıza sımdıden tsk ederım saygılar muzo_1877@hotmail.com
  cep.05357255132

 • Esma AKÇA diyor ki:

  2 dişi bir erkek kazım var, dişiler 7 yumurtadan sonra 2 senede 2 evre kuluçkaya yattılar. ama yumurtalarda hiç yavru yok bide kuluçka süresinin sonunda tüm yumurtaları ilk koyduğum kadar taze, kokusuz ve bozulmamış halde oluyor.kuluçka evrelerinde tüylerini yolup tüm kuluçka sürelerini güzel bir şekilde tamamlıyorlar.boz ve ala kaz cinsleri. dişimi erkek mi sorunludur? nasıl anlaşılır yada ne yapmam gerekiyor…çok üzülüyorum çok yıpranıyorlar…çok seviyorum ve boşuna heba etmektense sorunlarına çözüm varsa bulmak istiyorum lütfen yardım edin..şimdiden çok teşekkürler cevabınız için.

 • REŞAT HELVACI diyor ki:

  aaaaaa aynı sorun bende de var. köydeki veterinerde bişey anlamadı…çözüm nerde….nerde arayacağız bu sorunu….2 dişi bir erkek kazım var, dişiler 7 yumurtadan sonra 2 senede 2 evre kuluçkaya yattılar. ama yumurtalarda hiç yavru yok bide kuluçka süresinin sonunda tüm yumurtaları ilk koyduğum kadar taze, kokusuz ve bozulmamış halde oluyor.kuluçka evrelerinde tüylerini yolup tüm kuluçka sürelerini güzel bir şekilde tamamlıyorlar.boz ve ala kaz cinsleri. dişimi erkek mi sorunludur? nasıl anlaşılır yada ne yapmam gerekiyor…çok üzülüyorum çok yıpranıyorlar…çok seviyorum ve boşuna heba etmektense sorunlarına çözüm varsa bulmak istiyorum lütfen yardım edin..şimdiden çok teşekkürler cevabınız için.

 • özgür eki diyor ki:

  iyi günler acaba kaz civcivi nasıl bula bilirim tşkler

 • halid silahcı diyor ki:

  ya arkadaşlar ben kaz yetiştirip eğitmek istiyorum ama apatman katında kaz yetiştirilirmi ve bitleri varmıdır kazın balkonda kaz yetişirmi beni aydınlatırsanız sevinirim..

 • Engin Güngören diyor ki:

  Kaz yetiştiriciliği o kadar göründüğü kadar kolay değil biz bu işe 2 yılımızı verdik türkiyede ki en iyi denilen kuluçka makinelerini aldık ama verim % 30 u geçmedi bu yıl tamamen tasarımı ve şartları kaz üzerine kurulmuş bir kulıçka makinesi yaptım 3000 yumurtalık bulunması gereken şartlar dış kaynaklı dökümanlara göre dizayn ett,k çünkü ülkemizde bu kazcılık üzerene yaterince kaynak yok
  bu yıl kendi makinemizde verimimiz % 85-97 arasında gidip geldi
  önemli plan kuluçka makinesinin dilinden anlamak önümüz deki yıllarda entere tesisi açmak istiyoruz.
  ama ufak bir tafsiyem olacak bu işe başlayanlar küçük sürü ile başlasınlar yoksa sonu % 90 hüsran dır kars tan saygılar

 • Mehmet Dalkılıç diyor ki:

  saygıdeğer kaz seven arkadaşlar kaz yetiştiriciliği kazın vucut dilini anlamakla başlar ,senede bir dişiden iki parti yumurta almak gereklidir.damızlık erkek kazların haremlerindeki her dişiyi tohumladığını görmek ve yumurtaları işaretleme yoluyla döllenme olayını takip edip ona göre damızlığa bırakmalıdır.kaz bence dünyanın en temiz hayvanlarından biridir,yavrularını onun kadar sevip muhafaza eden yeri gelince canını veren nadir bir varlıktır.birbirlerinin sesini bin kazın içinden bile ayırt edebilirler,ben doğal yollarla kuluçkaya yatırırım son derecede memnunum bence kuluçka makinaları kazın doğal ıslaklık ve çevirme işlemini tam anlamıyla yerine getiremiyor.her sene 150 kaz satıyorum pişirmeyi bilmeyene vermiyorum.

 • erkan atasayar diyor ki:

  sevgili arkadaşlarım yazmış olduğunuz yorumların bir kaçını okudum bunu için de bende kaz yetiştirdiğim için bilgim dahilinde bir iki açıklama yapmak istiyorim. 10 yıldır kaz yetiştiriyorum.Kaz yetiştirecek kişinin öncelikle musait yeri olması gerekir. kaz çok ekonomik olarak yetişen bir hayvan olmasına rağmen çokda bakımı zor ve narindir. kazlar yılda iki kez bazende üç kez yumurtlar ve kuluçka yatarlar şu anda ben de 80 adet kaz civ civi bulunmaktadır. kaz civ civlerinin yetişiminde dikkat edilecek en önemli şeyler saban çisesine salınmayacak, sırgan otundan uzak tutulaçak kümesleri kuru havadar ve temiz olacak kümes üç günde bir temizlenerek mikropların ölmesi için kireçlenecektir.kazların ilk kuluçkalarından çıkan civ civlerin çoğu erkektir.ikinci kuluçkadan çıkan civ civlerinde çoğu dişidir. doğerli arkadaşların sormak istediğiniz kirşey olursa yardımcı olurum saygılar.

 • YELDEN diyor ki:

  Sayın Erkan Bey vermiş oldugunuz bilgiler için teşekkür ederim. Bu konudaki bilgilerinizle site kullanıcılarını aydınlatmanızdan onur ve mutluluk duyarım.

 • jale gündüz diyor ki:

  merhaba
  benim elimde hersene şuan önümü gördüğüm kadarı ile 20-30 kilo kaz cigeri olabilir.
  bunun öneminin şuan farkıan vardım daha önce bunun revaçta hatta bu kdar pahalı bir besin olduğunu bilmiyordum.
  bu elimdeki ciğeri nerelere verebilirim……
  bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevirim…..şimdiden teşekkürler

 • akula diyor ki:

  Jale hanım kazın normal ciğeri 70 gramdır.Ticarete sunulan kaz ciğerleri ise 700-800 gramdır.Bahsettiğiniz rakamı yakalamak için 30 tane kazı 3 hafta boyunca günde 3 kez mısırla zorla beslemeniz gerekir.
  Türkiye’de kaz ciğeri İstanbul’da birkaç lüks restoranda satılıyor.
  Bunun dışında belki yabancı turistlerin geldiği sahillerdeki otellere
  pazarlayabilirsiniz.

 • ibrahim uygun diyor ki:

  selam arkadaşlar benim memleketim çok güzel kaz beslemeye elverişli ağrıda çok güzel sulak yerler var ben bu işe girmek istiyorum yanlız fazla tercübem yok bana yardımcı olmak isteyen arkadaşlarımın tecrübelerinden faydalanmak isterim bilen varsa bu işi birliktede yapmak isterim saygılarımla

 • aşur kırtıl diyor ki:

  selam arkadaşlar ben 20 yıldır kaz ve ördek tüyleri imalatı istanbulda yapmaktayım,yani yıkayıp,kurutup,boylarına göre ayırıp yastık yorgan mont imalatcılarına vermekteyim.tüyleri ham oarak yurt dışından temin ediyorum,elinde yüklü miktarda tüyü olan varsa satın alabilirim,tecrübelerim böyle bir olasılığın olmadığını biliyorum,ama konuyu yineliyorum,belki farklı bir benim bilmediğim kaynak vardır diye.

 • Kurt Ebik diyor ki:

  Engin Bey< Mehmet Bey, Erkan Bey:

  tesekkurler bilgiler icin. bende cocuklugumda kaz guderdim ve Ninemin yaptigi kaz kavurmalarinin tadini unutamiyorum. Kaz muhtesem bir hayvan. kaz eti harika dir…. hele hele kaz yagi ile yapilan patates kizartmasi yapin ve goreceksinizki boyle bir tat yok..
  Ben Karstan her yil kaz siparis ediyor ve keyif ile yemektim ve kaz yag'ini ise bulamiyorum ama ingilterede supermarketlerde satiliyor ve oradan getirip patates kizartmasi ve kaz kavurmali tarhana corbasinda kullaniyorum.. sahane bir tat…
  dunyada en fazla kaz uretimi Macaristanda yapilir sonra fransa ve Cin . Sonra da dagilir ulkere ama artik turkiyede bu uretim cok ama cok azdir…

  KAZ icin dunyanin her yerinde bu tadi ararim. mailim kurtebik@hotmail.com
  paylastiginiz icin tesekkur ederim.. Kurt

 • Derman ALPSALAN diyor ki:

  kaz tüyü kilogramı ne kadar

 • Ahmet DÜZ diyor ki:

  iyiırk kaz civcivi nereden alabilirim Selamllar..

 • Ahmet DÜZ diyor ki:

  Kaz civcivi nereden alabilirim Selamlar..

 • Ahsen Türkeli diyor ki:

  Değerli Arkadaşlarım,

  Bir Avrupa Birliği projesi için ön bilgi topluyorum. Canlı kaz Ailesi kurmak için deneyimli arkadaşlarımın fikirlerini çok önemsiyorum. Belki de tecrübelerinizle yakında birlik olabiliriz. Saygılarımla..

 • levent KÖKSAL diyor ki:

  Herkese merhabalar arkadaşlar bizim SAMSUN KAVAK ilçesinde daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olduğumuz çiftliğimiz bulunuyor bu mevcut yerde bir kaç değişiklikle kaz yetiştiriciliği yapmayı planlıyorum fakat çevremde bu işi ticari anlamda yapan olmadığı için çok ama çok tecrübesiz ve acemiyim hem kazları nereden kaça alabilirim hemde yapacağım tesis için fikir bekliyorum LÜTFEN YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM.

 • osaman12 diyor ki:

  arkadslar kaz yumurtalarını ana kaz basana kadr nasıl muhfaza edrz we bı sorm daha olack kac gun muhafaza edıle bılr yardmcı olrsanz swnrm

 • ramazan şahinkaya diyor ki:

  samsunlu hemşerim sen kavakta kaz yetiştirmek istiyorsun ama sen daha araştırma aşamasında kaldın kavak kaz üretim çifliğini duymamıssın anlaşılan türkiyede bu işi yapan nadir kişilerden biriyiz 3 yılda üretimde 5 sırayı almış yılda 1500-2000 kaz yetiştiriyoruz sonuçta bu işi yapacak arkadaşlara diyorumki önce tecrübe edinin sonra kolları sıvayın bu işe herkeze bol şanslar

 • Faruk diyor ki:

  Değerli kaz yetiştiricileri,bahçemde bir çift kaz Besliyorum.Dişi 7 yumurta yapıp gurk yattı ancak yumurtalarını çalındı.Ben de boşuna yatmasın diye 4-5 gün kümese hapsettim.Artık yatmıyor.Ancak çiftlsşmiyor da.Acaba bu sene tekrar yumurtlar mı? Bilen varsa cevaplarsa sevinirim.

 • Kadir Koc diyor ki:

  İstanbul da Oturuyorum kaz alip evde pisirmek istiyoruz nereden alabilirim
  Yardimci olursaniz sevinirim (mail atabilirseniz)

 • murat şahin diyor ki:

  sayın ramazan şahinkaya bende samsun ladikliyim bizim oralar kazıyla meşhurdur fakat doğal yolla üretim yapılır ve genelde kendi gıda ihtiyaçları içindir.Ticari olarak pek fazla düşünmezler tabi bunun sebebide eğitim ve bilgi zayızlığından kaynaklanıyor.İnsanlar araştırıyor nasıl üretebiliriz diye fakat kesin bir bilgi vermeye kimse yanaşmıyor yada gerçekten bilmiyorlar.Ülkemizde kuluçka makinası yardımıyla üretim yapıldığını biliyorum bereket tv de izlemiştim tam olarak yerini hatırlamıyorum ancak kuluçka makinasının verim oranındaki düşüklük sebebinin nem oranından kaynaklandığını öğrendim tavuk yumurtasında ne %55-%60 iken kaz yumurtasında %85 ila %90 arasında olması gerekiyormuş.Bende bu görüşü savunuyorum çünkü kazın vücudundaki yağ oranı diğer kümes hayvanlarından yüksektir derisinde kalın bir şekilde yağ tabakası vardır sanıyorum terleme daha fazla olduğundan yumurtaya verdiği nem oranı bu sebepten dolayı yüksek.Kuluçka makinalarında nem oranı %55 olarak sabitlenmiş durumda bence makinanın nem oranını yükseltirsek bu sorun ortadan kalkmış olur tabi buda makina üreten arkadaşların sayesinde olur.Tüm hayvan sever arkadaşlara selam ve saygılarımla. TEŞEKKÜR EDERİM

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  kaz üreten ve üretmeğe çalışan arkadaşlara saygılarımla engin güngören arkadaşımın anlattığı makinaya ben kendilerine ücret talep etmeden yaptım çünkü çok zor durumdaydılar çiflik dedikleri yer tamamen yumurta çöplüyüydü kaz üretmek özveri dürüslük isteyen bir iştir eyer üretmek istiyorsanız ilk önce makinanın dilinden anlayıp sonrada yumurtanın dilinden anlarsanız üretmek için mesele kalmaz bütün üretici ve üretim yapmaya çalışan dürüst arkadaşlara başarılar dilerim kalkınmak üretimle sağlanır kendi makinamdan aldığım verim 0/0 85,dir

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  sayın turgut hocama saygılarımı sunarım hocam ben 10 yıldır kaz üretimi üzerinde uğraşıyorum ve şu kanıya vardım araştırmacılar bölgeler üzerinde değilde genel araştırma yaptıkları yer üzerinde tez hazırlamışlar batıyla doğu kuzeyle güney arasındaki hava faktörlerni ve değişimleri göz önünde bulundurmamışlar doğu ve batıdaki hava enken leri kuluçka makinası üzerindeki olmsuz değişimler kuluçkadaki olumsuzluk nedir bunların öncelikle bilinmesi lazımdır ona görede çalış malar ve yazılan tezlerden ziyade kendi gözleminle uygulamalarla istenilen sonuca varırsın ben çok yumurta attım çöpe ve istediğim sonucualdım sygılarımla

 • muhammet diyor ki:

  KAZLARIM WAR YUMURTLUYOLAR AMA GÜRK YATMIYOLAR YORUMLARMISINIZ

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  yıllık yumurta sayısı ve cinsi nedir yumurtalık yani folluk yerleri nemlimi folluk tabanı nasıl folluk taban sergisinde ne var bulunduğunuz bölge neresi gsm 05356839356

 • murat buhurcu diyor ki:

  slm kaz yetiştiricileri ve sevenleri bnm de 25 kadar kazım vaar şimdi 3 nü gurga yatırdım 11 rer tanee doğrumu yapmışım bilğilendirirmisiniz ve satılık kaz yumurtaları var bilğilerinizee 5 tl kargo karşıya ait olmak şartıylaa

 • şehmuz oral diyor ki:

  civcicivm hep yatıyor

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  murat bey merhaba elinde kaç yumurta var embiriyolumu kaz büyüklüğüne göre 15 veya 13 yumurta normal yatımdır şehmuzbey civcivim hep yatıyor derken açıklama yapmamışsın

 • Selçuk Dağ diyor ki:

  istanbulun köylerinde kaz yetiştirilebilir mi ? cevaplarınızı bekliyorum …

 • neslihan demirci diyor ki:

  bir erkek bir dişi kazım var.gürk oldular. civcivler ölüyorlar.nasıl besleyebilirim?

 • neslihan demirci diyor ki:

  1erkek 1 dişikazım var.gürk oldular.civcivler ölüyorlar.nasıl beslemem gerekiyor?

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  neslihan hanım kaz yavrularına önce alıştırıcı yem olarak marul ince kıyılmış olarak ver suya girmelerini bir süre engel ol daha sonra arpadan un yaptır ıslatıtmış olarak ver yani ekmekle karışm yap ekmeği ıslat arpa unuyla veyahut civciv yemiyle karışım yaparak ver SELÇUK BEY ot ve suyun olduğu her yerde kaz yetiştirilir yeterki beceri olsun

 • erkan yıldız diyor ki:

  slm
  arkadaşlar bende
  kaz yetişdiricigligi
  yapıyom
  kazcılgı yapmadan hayvanı tanıman nasıl holuk yapar ona dikkat etmek lazım

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  kazlar çok akıllı hayvanlar olup yumurta verdikleri yuvadan başka yerde zor fola yatarlar bu yıl embiriyolu yumurtadan 0/0 90 civciv aldım 10 yıldır kaz ve diğre kanatlılar üzerinde bir uğraş veriyorum daha çok öğreneceğim şeyler var belli bir yaşa geldim öğren menin ve gözlemenin demekki sınırı yokmuş

 • şahin altıntaş diyor ki:

  slm arkadaşlar bendede kaz var kazlarım yumurtladı yattı civciv lerini çıkardılar şimdi bu kazlar bir daha gurk olurmu olması için ne yapmalıyız civ civlerim 1 aylık oldu analarından ayırdım şimdi kendim besliyorum ben bu kazları bi daha nasıl yumurtlatabilirim teşekkür ederim

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  kazın cinsi nedir. kazlar cinslerine göre yılda 2 sefer yumurtlama ve kuluçkalama dönemidir. sizin kazı yavrusundan ayırmanız herhangi bir etki sağlamaz. kazın cinsi iyi ise 2 dönem yatar. bir dönem 16 yumurta, diğer 11 yumurta verir. bahar ve güzlüktür.

 • şahin altıntaş diyor ki:

  valla kazların cinsini bilmiyorum beyazda var karada acaba hangi cins kazlar senede iki defa yumurta yapar bizimkiler yerli kazlar cinsi hakkında pek bi bilgim yok sizde iki defa yumurtlayan kaz varmı

 • alidogan diyor ki:

  kaz bile kaz yetiştire bilir yeterki isteyin ben kuluckadan kaz ördek cıkarıpyetiştiriyorum para kazanıyorum ot verin yaz kış azıcık yem akşamları kaza ördekde su olsun yeter oda otlar bu kuşlar ekmegini taştan cıkarır az yemle karslı arkadaşlar nasıl başarıyo yavruyken ısırgan otunu kaynatın suyunu icirin 5 gün bitti yurt dışında yapıyorum bu işi

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  kaz üreten arkadaşlar iş yoğun luğundan dolayı sitede olamıyorum

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  ali doğan bey siz herhalde işin gırgır tarafındasınız yazmış olduğunuz yorumla kendinizin genç bir çocuk olduğunuzu tahmin ediyorum ve yurt dışında bu gibi konulara daha ciddi baktık larından dolayı insanlar daha başarılı daha üretkendir ciddi konulara ciddi olmayan düşün ceyle bakmayalım daha ciddi konularla üretenlere yardımcı olalım ciddi dürüst üretici herkese saygılar

 • gürkan keskinel diyor ki:

  muharrem bey kaz hakkında konuşmak için görüşebilirmiyiz …

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  kuluçka makilarından bu sezon %95 thulisa ve endem kaz civcivi aldım kazişi gerçekten zor bir iştir seri üretimi olmaz çünkü yumurta temini çok zordur

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  gürkan bey kaz hakkında bazı konulara deyinmişsin bilgilerin iyi fakat kulaçka makinasında çkım konusun da vermiş olduğun bilgiler fazlasıyla eksik veya gözlem hatalı bu bilgilerle ancak0/0 55veya daha az verim alacağın kanısındayım diğer kaz üretmek için uğraşan arkadaşlara göre tecrübeli görüyorum başarılar dilerim

 • ali fuat diyor ki:

  bursada kaz yetiştiriciliği yapmak istiyorum bu konuda deneyimi olan yada buişi yapabileceğine inanan arkadaşlarla ortak düşünüyorum.iyi günler

 • islam kavas diyor ki:

  muharrem bey bu konudaki bilgilerinizi paylasmak isterseniz sizinle gorusmek isterim. Bir irtibat telefonu veya email adresinizi gonderebilir misiniz? tesekkurler

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  muharrem-ozgodekli@hotmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

 • rezan tebiş diyor ki:

  mrb ben agrıda yasıyorom 35 dölöm arazim var ve bir kaz çifligi kurmak istiyorom

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  rezan bey araziniz iyi olabilir fakat kaz üretimi hakkında yeterli bilgi ve ekonomi durumunuz varsa sorun olmaz ama mutlaka kaz üretimi hakkında bilgi sahibi olmanız lazım analarımızınız yaptağı sistemle kaz üretimi zorduriyice araştırın başarılar dilerm

 • Emine Sena Keskin diyor ki:

  Merhaba ben osmaniyede ikamet etmekteyim. Yüz adet kadar kaz yumurtasına ihtiyacım var. İlgilenen varsa lütfen bana dönsün. Bi kç cins olursa sevinirim.tşk

 • mustafa ulker diyor ki:

  merhaba arkadaslar bende kaz beslemek ıstıyorum mumkunse eger embden kazı olan arkadas varsa kayseri ve cıvarından ırtıbat kurarsa sevınırım bn buyuk dusunuyorum hedefım 50000 embden kazı teşekkurler…

 • emre aydın diyor ki:

  meraba ben her yıl üç tane kaz bırakıyorum gerisini kesiyorum 2 dişi 1 erkek bırakıyorum erkeğin ilk yılı olması döllülüğü etkilermi?

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  emine hanım bu aylarda kaz yumurtasıbulunmaz olsada embriyolu olmaz ancak mart ayı sonunda olur mustafabey vermiş olduğun kaz miktarı büyük bir rakam az sayıyla başlarsan daha iyi olur daha önce kaz işiyle uğraştınızmı EMRE bey kazın genç oluşu döllülük verimini düşürmez ancak verdiyiniz besin çok önemli

 • ayşe tunç diyor ki:

  Ali Fuat Bey hala ortak arıyorsa görüşebiliriz.Bu konuda deneyimim yok ancak profesyonel olarak yapmayı düşünüyorum.
  almila02@hotmail.com adresinden irtibata geçebilir.

 • cengiz çavus diyor ki:

  erzurumda 40 donum arazim var. ve ortasından dere geciyor. burada kaz yetiştiriciliği yapmak istiyorum.ortak olabilicek ve bu işten anlayan arkadaşlar irtibata gecebilirler.

 • emre aydın diyor ki:

  peki muharrem bey hangi besinlerle beslemeliyim bi öneriniz varmı?

 • Tahir muradov diyor ki:

  Kardesler mene kulucka makinasi gerek. 1500 – 2000,kaz yumurtasi tutan

 • muharremözgödekli diyor ki:

  24.12.2012 deorjinler yumurtlamaya başladı verim iyi kazları yumurtlayan arkadaşlarımız varmı varsa durum nasıl onlarda saygılar

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  tahir bey istediğiniz kapasitede bende satlık kuluçka makinası var nerden arıyorsunuz daha önce makinayla çıkım yaptınızmı yaptıysanız yüzde kaç civcic aldınız biliyorsunuzki makinada üretim çok zor bir iştir saygılar koay gelsin

 • nurettin CETİN diyor ki:

  slm arkadaşlar ben bu işe yeni başlıcam sizden tavsiyelerde bekliyorum

 • ahmet ada diyor ki:

  afyonkarahisarda yılda 150-200 kazım oluyo ilgilenenler ulaşsın lütfen

 • 22.01.2013 kazlar şu an gurka yattılar şubat 23 de civcivler çıkım yapmaya başlarlar kazı gurk olupta yatan üreticiler varmı varsa hava şartlarına hele gece ayazına karşı tebdir alsınlar

 • emre aydın diyor ki:

  benim kazlarım çiftleşiyor ne zamn yumurtlar günde 3 veya 4 kez çiftleşiyor bilgisi olan :)?

 • harun vural diyor ki:

  ben 2007 yılında kaz çifliği kurdum 2010 da kapatım bu iş dışarıdan göründüğü gibi kolay diğil.türkiyedeki kuluçkamakinelerinin hiç birinde kaz üretemesiniz.hepsi tavuk üzerine imalat yapılıyor.çinden araştırdımokadarcok firma varki hepside türkiyede olduğu gibi hepsi kaz çıkar diyor ve sisleme sistemi sorduğumda yokdiyor hanibu makinelerde kaz çıkardı diyorum çıkar diyolar yalan söylüyorlar.çinlilerin malarıda yaramaz.eniyi bu işi polonyalılar yapıyor onlarda makine vermiyor. makinenin sisleme sırını vermiyor.ancak rusyada bu işi yapan bir köy var oraya gidip o köyde iş baş vurusu yaptım cevap bekliyorum. harun vural

 • harunbey çiftliği kurduğunuz bölge hakkında bir yer belirtmemişsiniz yeriniz hangi bölge makina konusunda vermiş olduğunuz bilgilere katılıyorum ancak ben çok değişik makinalarda kaz üretimi için çıkım yapmaya çalıştım ama yüzde kırkkı geçmedim şuan değişik bir uygulamayla 0/0 87-93 arası civciv alıyorum vede şubatın 8.de yükleme yapacağım nasip olursa mart 10da civciv lerim elimde olur rusyaya polonyaya gitmenize gerek yok mart 15de ğörüşelim bizler onlar kadar bilmiyormuyz neden onlara ihtiyaç duyuyoruz nedenmi çünkü bizde pratik olarak çok az bilgimiz var gözlemimiz yok vede üzülüyorum bizler herşeyi beceririz araştırmayız size 0/093 çikımın nasıl olduğunu ispatlarım vede size başarılar dilerim

 • emre bey kazlar çiftleşmeden 1 ay sonra yumurtlamaya başlar daha öncede yumurtlama olur oda kazın beslen mesine bağlıdır besiliyse erken olur elindeki kazın ırkı nedir kolay gelsin

 • emre aydın diyor ki:

  muharrem bey bilgileriniz için teşkr kazımın cinsi pomaranian diye biliyorum siyah beyaz dişisi sebastopol melezi ama kıvırcık değil anesi babası sebastopol cinsiydi bu düz çıktı :)bu gün lerde çiftleşmeyi çoğalttılar.

 • ali tunç diyor ki:

  muharrem bey sizi tebrik ederim bu işle anladıgım kadarıyla cok ilgileniyorsunuz benımde 60 dönümlük bi arazım içinde suyumda mevcut bende kaz çiftligi kurmayı düşünüyorum. 5000 gibi bi sayıyla tecrube etmek istıyorum. bu işin ortalama malıyetı nedır öncelıkle saglam verımı yuksek bır makına bulablırmıyım fıyatı nedır yumurta malıyetı yem malıyetı nedır… ayrıca türkiye kaz eti yumurtası tüketimi ne orandadır kaz tüyü alımı yapılmaktamıdır. birde bakım yapılacak yer kesımhane nasıl olmalıdır genel bi başlık ve detaylı bilgi verirseniz çok sevınırım…

 • EMRE BEY 18veya 25 .gün sonra muttlaka yumurta alırsınız yanlız çiftleşmenin 10uncu günü kazın kuyruk altını dışardan 3parmağınızla dokunarak konturol edin sakın yumurtalığına herhangi bir temasta bulunmayın bilmeden yumurtanın ters dönmesine sebeb olursunuz içerde yumurta ters gelir kokar ve kazı öldürürsünüz kolay gelsin

 • ALİ BEY 60 dönümlük bir arazi ancak 500 kaz için idaeldir 5000 kazaçok az oarazi otlamada 45 günde çöle dönüşürben karsta 70 dekar yerde yaptım fakat 1200 kaza yetersiz kaldı sizde 250 kazla başlayın sakın yüksek rakamla yapmayın perişan olursunuz makina konusuna gelince ben 1999da avusturyada gördüğüm makinayı burda imal ettim şu an 0/093 civciv alıyorum şubat 14de makina ya yumurta yüklüyecemgörmek isterseniz mart 16 civciv çıkımı var internet aracılığıyla gösteririm makinada 4 şey azot çıkışı oksijen girişi sürkülasyon buhar nem çevirme birbirine çok uygunolması gereken unsurlardır vede iyi bie gözlem 0/096 yakalama sanşı çok yüksekdir bölgelere göre iklim önemlidir ben 53 yaşındayım 14 yılda anca başarıya ulaştım yeme gelince doğal ortamda otla beslenirler yanlız arpa buğday kışın patates marul pazar yerlerinin artğı tabildotlardan arta kalan yemek artık larıylada katı yem olarakda verebilirsiniz benim istediğim türkiyede almandan rustan polonyalıdan daha üstün bir üretim yapmak bizler onlardan değilde onlar bizden öğrensinler piyasasını internet aracılığıyla araştır sitelerden kolaylıkla öğrenirsiniz herşeyi biranda değil aşamalı olarak yaparsanız büyük paralar gerektirmez çok parayla çok iş olur mantığıyla hareket insanı perişan eder 5000 degil 250 ile başlarsan daha iyi olur bu arada işin ehlisi olursunuz başarılar dilerm

 • ibrahim gultekin diyor ki:

  bende 200 ad kaz var karsta yasıyorum yem sorunundan dolayı satıyorum tanesı 35 tl tel 05384908181

 • emre aydın diyor ki:

  muharrem bey kazım
  hala yumurtlamadı nerdeyse 1 ay oldu bi sorunu olabilirmi ?

 • birol ikiz diyor ki:

  Muharrem bey mix-9 kuluçka makinesine şubat 15 de 17 adet kaz yumurtası koydum hergün sabah akşam çevirirken aynı yerde tuttuğum limon tozlu suyla ıslatıyorum sizce verim alabilmem için başka neler yapmalıyım
  ve telefon verebilrseniz bu konuda sizden bilgi almak isterim şimdiden çok teşekkürler

 • Kemal AKBABA diyor ki:

  Arkadaşlar bu sayfadan henüz haberim oldu. Kaz ördek gibi kanatlıların kuluçka makinesinde üretimiyle ilgileniyorum. Bu tür kanatlıların kuluçka makinelerinde çok iyi dengelenmiş ortamlarda üretilebildiği konusu çok açıktır. ben tavuk civcivleri için birkaç tane kuluçka makinesi yaptım sorunsuz çalışıyorlar şu anda da tam otomatik bir kaz kuluçka makinesi üzerinde çalışıyorum. İlgilenen arkadaşlara yardımcı olabilirim. Saygılarımla

 • emre bey bu yazılımı okudunda kazlarında yum olcak 1 ay olduysa mutlaka yum dışarıya bırakı yorsan yum.lar üstünü kapatır dik.et BİROL bey limon tuzlu suy la olan işlemi bırak çevirmeyi günlük enaz 15 dakika arayla çevirmeyi sağla yoksa kızıl kıvrım olur songün ısıyı 1.5 derece düşür yumu.tada civciv yapışır ve çıkmaz

 • emre aydın diyor ki:

  teşekürler muharrem bey kazımın 5 adet yumurtası oldu size yazdığım gün yumurtaya başladıı .

 • EMRE BEY ilk günkü yumurtaları mutlaka işaretle çünkü o yum. lar kanatlılarda kılavuz yum.tadır ondan civciv çıkma olasılığı yok yani kazda yumurta yolunu açan ilk yumurtadır 2. yumurtalarda embriyo olur kuluçkaya koyarsan seni yanıltıp öbür yum.larada civciv yok gözüyle bakarsın

 • ahmet çil diyor ki:

  arkadaşlar 3 çift kazım var yumurtaları köpek yemiş kazları farklı güven li bir yere naklettim lakin sorun doğurma bitmişti 2. kez yumurta alabilirmiyim yada alkmam için neler yapmam lazım bana bilgi verirsenizz sevinirim ahc64900@gmail.com mutlaka yardım edebilirseniz çok memnun olurum saygılar

 • Birol ikiz diyor ki:

  Muharrem bey ilginiz için teşekkürler yumurtaların otuz günü tamamlamasına onbir gün kaldı onbeş dakıka arayla çevirirsem makinanın sıcaklığı yakalaması imkansız görünüyor (mix-9) 37.7 dereceye ayarlı son üçgün 37.2 dereceye düşürmemiz söylenmişti ilk defa makinada çıkım yapıyoruz tecrübelerinizden faydalanmak isteriz teşekkürler

 • ahmet çil diyor ki:

  mrb muharrem bey 2 gün önce mesaj atmıştım galiba yayınlanmadı yada g,itmedi
  kaz yumurtalarımı köpek yedi şimdi 2 dişi bir erkek kazım var yumutlatmak için ne yapabilirim bana yardımcı olursanız sevinirim cok teşekkür ederim

 • emre aydın diyor ki:

  muharrem bey kazlarda yumurtanın döllenmesi yumurtaya başlamadanmı olr, yoksa yumurtladıkçamı döllenir yumurtalar bir de bu konuda bilgilendirirseniz çok sevinirim teşekürler.

 • mustafa gür diyor ki:

  muharrem bey ben yeni başladım kaz yetiştirmeye çok sevdim kuluçka da civciv almk çok zor dediler tam vazgeçmiştim bu siteyi bulana kadar :d siz çok tecrübelisiniz bilgileriniz için şimdiden teşekkürler sizce bu kaz işine kaç ad. le başlamalıyım birde susuz da kaz yapılabilirmi saygılar.

 • ahmet bey kazların mart ve nisan da yumurta verdiyse hazirançiftleşmesinden sonra 1 ay sonrasında yani temmuz ayların büy.bir ihtimalle yum. verir bu dönemde glikoz ihtiva eden yemler ver BİROL BEY KAZ.YUM. KULUÇka makinaların da aylık enaz 2050 sefer tur yapması lazım yine aynı şeyi diyorum yoksa kızıl kıvrım olur ısıyı tavsiye eden arkadaşına bir daha sor hatalıAHMET BEY okuyunuz yazdıklarım bazı konular sizinde sorular olduğundan cevapla size intikal edr EMRE BEY ilk çiftleşmeden sonraki günlerde dölleme kazda zar üzerinden tohum alır erkek kazın cinsi organına dikkat işlevi tam olarak yapıyormu yoksa organ zar içindeyse sağlıklı döllenme olmaz MUSTAFAGÜRmakina çıkmı çok tecrübe isteyen bir iştir makinadan ziyade konuda tecrübe sahibide olmanız lazım şimdilik anaçla yaparsan gözlem ve tecrübe sahibi olursunuz az sayıyla başlarsanız daha iyi olur hayvanı göz altında tutar neyaptığını gözler ordan yola çıkarsınız su olursa daha iyi olur yeriniz neresi hangi bölge hepinize kolay gelsin

 • yazmış olduğum cevaplar belki gecikmeri olsada arkadaşlar a cevap vermeye çalışacağım kolay gelsin

 • mehmet dalkılıç diyor ki:

  ahmet bey kazlarınızı daha emniyetli bir yere alın ve onlara çok iyi bakın ekmek vermeyi ihmal etmeyin yakın zamanda tekrar yumurtlarlar.

 • Onur Apaydın diyor ki:

  2 yıl çinde dil egitimi amaciyla ikamet ettim. Devasa kaz ciftlikleri gordum. Arkadaslar bir sektör olarak türkiyede kaz yetistiriciliginin olmama sebeplerinin basinda neler gelmektedir. Gozlemlerime dayanarak kişisel tahminlerim,tartisalim lutfen. Şuan kuzey çinde kaz etinin fiyatı yüklü alimlarda 8 yuan/kg=2.3 tl civarindadir. Bu ciftliklerde uretilen bir kazin karkasi yaklasik 5 kilo gelmekte ve kurutulmusunu yememekle birlikte yedigim kazlarin tadi yerli irkimizdan farklidir. Izlenimlerimi tartismaya aciyorum. 1: şayet m2’ye 2 kaz şeklinde bir tesiste bu isi yapamaz isek bu işin yatirim astari kazin guzel yuzunu geçmez. 2: arpa fiyatlarinin 60 kurusa dayandigi ulkemizde besicilik ölmüstur. Gunluk yenilen yem=gunluk canli agirlik artisi kiyaslandiginda kaz işi yapmak cebimizdeki parayi çöpe atmamiz demektir. 3: konsantre yemin kilosu toptanda 90 kurus(piliç buyutme yemi) olan ülkemizde 30 kg konsantre yem ile 20 haftada (günlük tüketim 250 gram) 27 liralik bir yem maliyetiyle ürettigimiz kazlarin,tesis yatirim maliyeti,arazi,elektrik,su,işçilik ile birlikte maksimum 40 liraya iyi bir irk ile 5kilo karkas uretimi yaptigimizda etin kilosu 8 liraya mal olacaktir.ANCAK 4: Sektörün kurumsallasamamasinin kanimca yegane sebebi talep ve damak tadidir. Elimde bu sekilde uretilmis senelik 10000 hayvani satamam mantigiyla acikcasi ben bu ise girmiyorum. Sözün özü guzel planlar yapmistim cesaretimi kaybettim. 280 dekar mera 20 dekar kapali uretim tesiste bu isi yapabilecegimi ancak etini satamayacagimi dusundugum icin vazgectim. Meslegim avukatlik hayatimda bir kaz dahi beslemedim. Ancak estonyadan nitelikli zooteknistler getirip bu isi yapmayi planlamistim. 5: döllü yumurta ve kulucka sorunlari. ……….
  Tecrubeki arkadaslar ozellikle işin karkas satisi ile yakindan ilgilenen arkadaslar. Bu isi neden yapamiyoruz. Dusunen herkesin benim gibi besi kazini satamam dusuncesiyle cesaretinin kirildigindan mi yoksa yem maliyetinin turkiyede kazin satis fiyatindan daha fazla oldugundan mi. Döllu yumurta ve civciv sorunundan mi? Arz-talep dengesinden mi? Bir ayağim uzakdoğuda. Eylul ayinda 8 ay sureyle tekrar gidecegim. Ben yapmasamda yardimci olabilirim. Ya da biri benim eski ilgimi tekrar diriltir de ben-biz-ülkemiz-hepberaber yapar avrupaya ihrac ederiz. Suan macarisran satiyor ancak eninde sonundaaaaaa avrupayla biz de serbest ticaret antlasmasi yapacak ve mallarimizi avrupa pazarina sokacagiz. Saygilar, sevgiler. Ozellikle muharrem özgödekli abimin dusuncelerini merak ediyorum.

 • gürbüz dinc diyor ki:

  kaz yavrusu lazım arkadaslar yardımcı olursanız sevınırım 100 taneye kadar alabilirim fiyat uygun olursa 05332594012

 • emin sonmez diyor ki:

  merhabalar ben de bu yıl kaz üretmek istiyorum bu yıl 15 yerli kazım ilk kazım yavru cıkarmaya basladı kazda ıkıntı yok ama benim birde kuluçka makınam var majınada saglıklı cıkım yapamıyorum tavuk ve pekin ördeklerinde sıkıntım yok ama kazlar cıkmadan yumurtanın icinde ya ceninken yada yumurtadan tam olusmus fakat kabugu kıraman ölüyorlar bu konuda yardım alabilirmiyim yozgat bogazlıyanda kalıyorum

 • Zekeriya Karataş diyor ki:

  Engin bilgi ve tecrübeleriniz için tşk ederim bu gün 2 kaz yavrusu aldım palazlanmış Kiraz bahcemiz var 6 dönüm dag eteginde ve bolca su ot sorun biraz kuluçka dönemi sanırım inşallah onuda hep beraber cözeriz diye düşünüyorum ..

 • Muharrem ÇEÇEN diyor ki:

  Kaz yetiştiriciliği yapmak istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilecek arkadaşların meillerini bekliyorum. Teşekkurler
  meil adresim mcecem34@hotmail.com

 • Muharrem ÇEÇEN diyor ki:

  Kaz yetiştiriciliği yapmak istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilecek arkadaşların meillerini bekliyorum. Teşekkürler

  meiladresim mcecen34@hotmail.com

 • kaz üreten arkadaşlar sitede uzun zaman gönderiler yayımlanmadığından dolayı soru ve cevaplarda eksiklik oldu sitede tekrar bir failiyet olursa yine konular üzerinde fikir alış verişi yapabiliriz

 • buyılki kaz civcivi üretiminde endem . toholisa .çin orjinlerinde %98 civciv aldım çıkımda şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım uzun yıllar vermiş olduğum uygulamarın mutlak sonucuna ulaştım evvelki yıllarda kaz civcivlerinin yumurtadan çıkma zamanında zayitatım oluyordu yum .kırmalarındaki sorunlarında sonucunu almış oldum sıfır ölümle sezon sonuna ulaşmış oldum vede şu sonuca vardım kötü makina yoktur tecrübesiz üretici vardır tecrübelerimiz olursa A .B. üretmişler makinayı hiç fark etmiyor yeterki yapmış olduğumuz işin detayını bilmek vede uygulamalarda ufak hatalarıda görmek bizleri başarıya götürür üreten ve üretmeye çalışan arkadaşlara başarılar dilerim

 • gökhan atılgan diyor ki:

  slm muharrem bey ben yozgat bogazlıyan ilçesin de kendi çapın da ana usulu kaz yetistiriyoruz bu işi biraz daha buyuk yapsak makinasız ne kadar üretim yapabilirim normal şartlarda senede 15 kaz kuluç kaya yatıyor duruma göre 1 kazdan 10 tane civciv alıyorum bunu bu sekilde devam ettire bilirmiyim arazim var ama fazla teçrübem yok ve bu işin pazarlaması nasıl yapa bilirim
  şimdiden teşekkürler

 • onur bey yazmış olduğunuz sorularda gerçek olan paylarınız var genellikle yem konusunda haklısınız kaz üretimi kapalı tesislerden ziyade açık alanı geniş olan otlamaya ve nispeten sulak yerlere ihtiyaç vardır kapalı alanda kaz gelişmesi çok zordur yaz aylarında kazların açık havada hele geceleri dışarda yatmaları istediğiniz kiloyu gelişimi sağlar kazlar 12 .ci aya kadar dışarda yatabilir tek dikkat edeceğiniz ayaklarının atlıkları kuru olmasıdır kazlar genelde soğuk havalarda ayaktan ölür tabi bu demekki geceleri yattıkları yer mutlaka kuru olması lazım soğuğun iliksiz hayvanlarda pek bir etkisi olmaz bulunduğun bölge hakkında bilgi vermediğinden dolayı yorum yapamıyorum döllü yumurta olayına gelince sağlıklı taze ve döllü yum . ancak kendi besleye bileceğin anaçlardan alabilirsiniz kazlar 12inci ve 1.aylarda yum. verirler gerçek embiriyolu yum. 3.üncü 4 aylarda alabilirsiniz biliyrsunuzki avrupada 3.üncü ve 4 .aydan önce olan yum.ları likörde kullanıyorlar buyıl makinada %93 civciv aldım piyasasına gelince araştırırsanız iyi bir sonuca ulaşırsınız bizler avrupadan hep bilgi ve üretim nasıl olur diye beklemişiz onlarda yaptığım araştırmaya ğöre % 65 geçememişler sizede tavsiyem az sayıda anaçla başla yapacaksanız size bazı konularda yardımcı olmaya çalışırım buyıl 420 endemve toholisa civcivi aldım kaz fiyatları ve pazarı seri üretimi olmadığından dolayı oluşmuyor birde kazı makinada üretmek bilgi isteyen bir iştir kolay gelsin der başarılar dilerim

 • onur bey cesaretinizi katbetmeyin yazılarınıza cevap vermeye çalıştım bende sizin gibi düşündüğm oldu amaki 10000 gibi bir rakam yazmışsınız zannetmiyorum bu sayıyı yakalamak biraz zor çünkü kazlarda seri yum .lama yok vede kaz konusunda bilgiler ve yazılanlar hep aynı 10000 yum .950 ila 1000anaç kaza ihtiyaç var oda makinalaşma ihtiyacı doğurur yeşil otlak ve kuru yemde de kendi olanak ve imkanlarınız gayet elverişli olması gerekir biliyorsunuzki fenni yemler beslemede organik değildir yeriniz nekadar bilmiyorum yapacak olursanız çok büyük sayılarla değilde yapa bileceğiniz rakamla başlayın vede gözlemde bulunun 10 yılda ancaK %93 lere ulaşa bildim yanlız makinalara suç bulmayın üretenlerdeki tecrübei gözleyin

 • sabri çelik diyor ki:

  benim yaklaşık 40 adet kazım var kuluçkadan50 yakın civciv çıkmasına rağmen yaklaşık iki aylıkken ölmeye başlıyorlar şu an ancak 4 adet kaldı ne yapmalıyım

 • sabri bey ölüm şekli hakkında bilgi vermemişsiniz gözleminiz nasıl mesela kanatlarda düşüklüklemi başlıyor göz ve burun akıntısıylamı yoksa yeme zorlanmasımı oluyorda ölüm başlıyor biraz ölüm başlangıcını tahmin ederseniz ona göre cevap verebilir ilaç tavsiyesinde bulunurum yeriniz neresi

 • sude güler diyor ki:

  Karsta kaz üretim çiftliği kurmak istiyorum, Fakat hiçbir bilgim yok.
  Hangi makinaları almam gerekiyor ve üretimle ilgili bilgyi nasıl alabilirim.

 • ahmet temurcan tokat zıle diyor ki:

  gökhan atılgan kardesım bana ulasman mumkun mu faceden ulasabılırsın

 • oguz dede diyor ki:

  mrh muharrem bey bılgılerınızden dolayı tskederım bırde sunu sormak ısterım hangı ırk daha makbul ve pazarlamasını nasıl yapıyorsunuz.ben cok meraklıyım bu ıse yenı baslıcam tabı katedmem gereken cok konu var ama ısın bence en onemlısı burda yatıyor.saygılar

 • emre aydın diyor ki:

  mrb muharrem bey bn bu yıl 3 dişi 1 erkek bırakmayı düşünüyorum siz ce iyi bir verim alabilirmiyim yok sa 3 dişi fazlamı?

 • sude hanım kaz üretimi için kuluçka makinası almam gerekli diye sormuşsunuz makinadan ziyade üretim hakkında bilgi sahibi izenizmakinada şu veya bu marka önemli değil benim karsta üretim amaçlı makinalarım vardı anadolu hamamı sahibi engin beyde var yakın yer olarak onlardan öğrene bilirsiniz size kolay gelsin

 • kaz üretiminde en uygun kaz cinsi emdem ve toholisa ırkıdır diğer kazırklarına göre karkası farklı olup yılda iki sefer yum.verirler iyi bakarsanız yazlık ve güzlük olmak üzereiki dönem yum. alırsın yanlız kaz üretimi makinada çok zor bir iş olup iyi gözlem yapmanız gereklidir kolay gelsin

 • emre bey 3 dişiye 1 erkek bırakmayı düşünmüşsünüz bu sayı 5 e 1de olabilir yanlız erkeğin 2 yaşından daha genç olursaki daha güzel verim ala bilirsin

 • Abdulkerim öztürk diyor ki:

  30 adet yetişkin kazım var satmak istiyorum … Geçen yıl 12 kazım vardı kuluçka döneminde 60 tane oldular 3 tanesi öldü diğerlerini sattım şu anda 33 tane kazım var verimi çok iyi yer sıkıntısından dolayı satmak istiyorum… Tel: 0 505 653 00 11 Abdulkerim öztürk

 • bugün 26 12 2013 kazlar yum .lamaya başladı bu yum. lama geç kalan güzlük yumurtlamadır

 • 26 11.2013 kazlarım yum. başladı not olarak yazıyorum 25.12 .2013 yılsonu kurka başlattırırım

 • gülden köse diyor ki:

  sayın yetkılı yapmıs oldugum ısım ıcın kaz kanadı veya ordek tuyu lazım ama turkıyede nerde bulurum bılmıyorum caparı olta yapımında kullanacagım.bana bu konuda yardımcı olursanız sevınırım

 • cihan kalkan diyor ki:

  Merhaba ben kaz yetistiriciligi yapiyorum. Ancak nedenini bir türlü anlayamadigim bir olay meydana geldi. Kazlardan bir tanesi normal yayilma sirasinda yattigi yerden kalkamadi ayagina bisiy oldu sandim once sendeleyerek yürüdü dakikalar sonra sanki vücudu felc gibi kipiedayamamaya basladi. Bunun sebebi ne olabilir bilgi verirseniz cok sevinirim iyi gunler.

 • atakan yeniçeri diyor ki:

  imkanım çok fakat bilgim yok.ne yapmalıyım.

 • atakan yeniçeri diyor ki:

  özellikle pazarlama konusunda yardımcı olurmusunuz.

 • atakan yeniçeri diyor ki:

  çok hevesliyim.kaz yetiştirmek istiyorum.saygılar.

 • gülden hanım kaz kanadıda ve tüyde yardımcı olabilirm CİHAN bey kazlarda genel olarak ayak çıkması olur vede haraketsiz kalırlar çıkan ayak veya kalça çıkığından olurçıkığı elle bulman mümkündür yavaşça çekersen o sorunu halletmiş olursun ATAKAN

 • ATAKAN bey kaz yetişriciliğe ön bilgiler sitelerde mevcut fakat kaz üretimi görüldüğü kadar basit değil daha önce den bu konuda yorum lar var onlardan yola çıkarak iyi bir gözlem yapabilir siniz kazüretiminde yer mekan bölgelerin hava etkenleri çok önem taşır ona göre hareket etme durumundasınız kolay gelsin der başarılar dilerim

 • emre diyor ki:

  muharrem bey szn kazlar neden erken yumurta yapıyor 24 ocak olmasına ragmen benımkiler yumurtaya baslamdı ama çiftleşiyolar iklimle bi alakası varmı bn aksaraylıyım tşkrlr..

 • emre bey kaz çiftleşmesi şubat aylarında başlar erken yumurtlama kazın beslenmesi ne ve cinsine bağlıdır

 • emre bey kaz çiftleşmesi şubat aylarında başlar erken yumurtlama kazın beslenmesi ne ve cinsine bağlıdır internet sayfasında da bulabilirsiniz

 • 01.31. 2014 bugün 2014.yılının ilk kaz civcivlerini almış oldum herhalde mayıs ayına kadar devam eder kaz üretimi yapan bütün arkadaşlara kolay gelsin der başarılar dilerim

 • emre diyor ki:

  muharrem bey kazlarda kısırlık olurmu tskrler

 • akay GAZiOGLU diyor ki:

  Muharrem bey elinizde emdem cinsi kaz varmi almak istiyorum nasıl alabilrim 0534 745 79 66

 • tacettin akçin diyor ki:

  muharrem bey merhaba,
  ben kaz yavrusu almak istiyorum. görüşebilirmiyiz.
  05322153440

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  emre bey kazlarda kısırlık yaşlı olursa olasılığı var genç kazlarda ise organının bir nevi zar içinde oluşundan dolayı dölenme olmaz görünüş aldatıcı olur onuda üretici kontrol etmesi lazım

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  akay gazi oğlu vermiş olduğunuz tel .nosu size ait değil kontrol ederek yazarsanız ulaşmak kolay olacak

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  tacettin bey sizinlede konu üzerinde görüşüldü

 • Emine Sena Keskin diyor ki:

  Muharrem bey elinizde emden ve tolouse kaz varmı? yumurta civciv damızlık sorun değil satlık durumda hangisinden varsa almak istiyorum 0532 436 67 58 bana dönerseniz çok memnun olurum

 • uğur tunç diyor ki:

  Muharrem bey merhabalar elimde 15 adet kaz yumurtası var kuluçka makinesine koyacağım şartları neler yardımcı olabilirmisiniz.Bir hafta önce yumurtlamaya başladılar geçen yıl makinede başarılı olamadım.şimdiden teşekkürler.

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  uğur bey elinde bulununan mevcut makina hakkında her hangi bilgi vermemişsiniz hangi özelliğe sahip iç dızayını nasıl otomatikmi oksijen çevirme ısı buhar kaz yum.tasına uygunmu kaz çıkımı makinada çok değişik bir sistemle mümkündür birde sizinde pratik olarak uygulamalarınız çok önemli

 • SALİH YAKICI diyor ki:

  Kars Sarıkamış’ta profesyonel olarak kaz çiftliği kurmak istiyorum. Bu konu için temel olarak çiftlikte olması gereken ihtiyaçlar nelerdir? Devlet teşviki, Kaz yetiştirmede ki riskler, bu işin maliyeti hakkında fikirleriniz var mı? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim

 • ibrahim Ünal diyor ki:

  Acil Yardım istiyoruz bilen varsa söylesin kazın yavrusunu nasıl yaşaticaz 250 kazımız öldü gecensene b.bugün tekrar başladilar civci çikarmaya napabiliriz ????!!

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  salih bey kaz çifliği kurmanızda başarılar dilerim yanlız kuracağınız çifliği kaç adet kaz üzerine düşündüğünüzü açıklamamış sınız kaz üretim yerleri yani barınakları fazla detaylı olmamakla beraber hava şatlarına cevap verecek şekilde olursa fazla masraf istemez yanlız sarıkamış gibi havası çok sert geçen yerlerde kış yiğeceyine çok fazla ihtiyaç duyulan bir yerdir devlet istatik endüstisi teşvik varsa ordan öğrene bilirsiniz bildiğm kadarıyla kanatlılar içinde kaza teşvik yok ama çalışmalar var kaz yetişmede eğer öncelikle bir deneğiminiz varsa telef kaybında risk yok denecek kadar azdır kars ve karsın ikli,mine sahip olan illerimizde en büyük sorun yemdir 2 yıl önce kars melik köyü yakınlarında olan malakanın değirmenini kaz çiflği olarak kullan dık 2 arkadaşla ortak olarak fakat şartlarda çok zorlandık yani bulunduğun yer coğrafi yapı olarak kış ın uzun sürmesi yemde zorlar deneme kaydıyla az sayıyla amatör olarak başlarsanız daha iyi olcağını düşünüyorum tecrübe edinmiş olursunuz kolay gelsin dileklerimle başarılar dilerim

 • ibrahim bey öl en ler kazmı yavrumu ölüm şekli nasıl herhangi bir açıklama yapmamışsınız detaylı yazarsanız bekli konunuz hakkında yardımcı olabilirim

 • murat gülmez diyor ki:

  Muharrem bey elinizde embden ve toulose kaz yavrusu var mı?

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  murat bey elimde mevcut kaz yavrusu bulunmaktadır sayı bildirirseniz daha sağlıklı bilgi alırsınız

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  KAZ YETİŞTİRİCİ VE TÜRKİYEDE KAZ ÜRETMEK İSTEYEN ARKADAŞLAR YAKINDA DAHA DETAYLI DAHA SAĞLIK BİR ÜRETİM İÇİN ÜNÜVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ OLAN BU KONUYU GENİŞ ÇAPLI DETAYLANDIRIP MAKİNALARDAKİ ÜRETİMİ %60 GİBİ DEĞİLDE %98 LERDE BİR ÜRETİM AMACIYLA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDİR ŞU AN İTİBARİYLEDE %94 YAKALAMIŞ DURUMDAYIZ 2 YARDIMCI DOÇENT ARKADAŞIMLA SONUÇU %98LERE TAŞIYORUZ YUMURTA ÇIKIM HATALARINI SIFIRLIYACAĞIMIZA İNANARAK VEDE BÜYÜK BİR ÇABA İÇİNDE OLDUĞUMUZU YAKINDA BU ÇALIŞMANIN GERÇEK SAYIMIZA ULAŞACAĞIMIZA SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ hepinize kolay gelsin dileklerimizle

 • faruk aytekin diyor ki:

  Muharrem Bey’e selamlar. Ben Yozgatta hobi amaçlı kaz besliyorum. Arazimde su da var. Sayımı35 anaça çıkardım. 100 kadarda civcivim var. Bir o kadar da gurk altı yumurta. Makineden aldığım randuman bazen %100, bazen % 33 oluyor. Ortalama % 50(Acemi düzeyi)
  Problem kabuğu kıramadan ölen civcivler. Muhtemelen son 2-3 gününde ölüyorlar. Zira besin keseleri o boyutta. Benzer sıkıntı. aslında gurkdan çıkamayan yumurtalarda da oluyor. Bu konu ile ilgili görüşünüzü paylaşırsanız sevinirim. Birde satılık anaç yada civciv embden -toulouse kazınız varsa ararsanız sevinirim. Saygılar. Dr. Faruk 0532 254 09 84

 • ferhat er diyor ki:

  ya arkadaslar yorumların ıstek vede soruların bır cogunu okudum kımısı kazı almıs ama tavuk besler gıbı beslıyorr kazı beslerkenn dısı vede erkegın olmasına dıkkat etmenız lazım dısı kaz ılk yumurtladıgı yere yatar baska yere yatırmak ıstersenız yatmaz kuluckası nasıl 50*50 lık bır yer belkı az daha buyuk olabılır bunun ıcıne kuru ıle samanın buyk halı karıstırıp konur kaz bunun ıcıne yumurtlar kımı kaz 8 veya 13 arası yumurtlar hergun yumurtayı almak gerekır vede gurke yatacagı zaman az daha yumurtladıgı yere saman konulur buyuk kesım cunku kaz her yem yemeye su ıcmeey gıttıgı zaman yumurtaların ustunu orterkı buda saglıklı bır kulucka zamanı olsun kazın onune su konulmaz yumurtalar ıslatılmsın dıye kuluckadan cıkmıs kazın yanıan bır kac gun erkek kaz katılmaz yanlıslıkla ustune basıp boynunu kırmasın dıye vede sudann uzak tutulur bır hafta 10 gun kadar kulucka makınesınden pek randumanalamazsınız cunku hersey kendı dogal ortamında yetısır vede vucut sıcaklıgını pek anlıyamazsınızzz hersene buyuk uretım yapmak ıstıyorsanız dısı sayısnı arttınn derımm bu uretım kulıckadan cıkan vede olenlerı sayarsanız kendı anne kazdan cıkan daha yuksektırrr

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  ferhat bey bazı konulara değinmişsinizsizin bu anlatımınız teknik olarak makinalarda hiç olmayacak konular herhalde geçmiş zamanlarda bizim geleneksel kaz üretiminizi anlatır gibi olmuşmuşsunuz ama dünyaki üreticiler geniş daha teknik daha verimli araştırmalar üzerine tezler hazırlamak için uğraşıyorlar sizin bu yorumunuzla pasif bir üretimde dahi olsa başarı şanşı sıfırdır böyle bir uygulama ancak 3. 5 . kaz içindir daha büyük düşünelimki başarılı olalım derim kolay gelsin

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  faruk bey makinalarda yüzde yüz sonuç aldığınızı yazmışsınız tekrar yüzde 33e dönüşüm yapıyorsunuzyazılarınızda çok yüksek sayıdan bahsediyorsunuz sonrada ölümlerden vede çıkımdaki boğulmalardan söz ediyorsunuz aradaki yüksek çıkımla zayiyat arasında bir bağ kuramadım asıl nedenini açıklıyamamışsınız size başarılar dilerim

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  26. 06 2014 kabuğu ezilmiş vede iç çöküntü lü yani defolu olan yumurtalardan çıkım yapan üreticiler varmı bu yumurtalar üzerinde çalışmalarımın sonucunu alacağım kanaatımdayım gözlemlerimde bu yumurtada civciv alacağıma dair çok güzel gelişmeler oluyor bugün itibariyle gözlediyim yumurtada sağlam yumurta kadar güzel bir canlıklık var böyle bir deney yapanlar varmıdır varsa ne gibi sonuçlar ve sorunlar la karşılaştılar zannedersem 27.07 2014de kırık yumurtadan civciv alacağıma inanıyorum bu konuda uğraşan tüm arkadaşlarımada başarılar dilerim

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  26 06 2014 de kırık kaz yumurtasında uzun denemelerden sonra başarıya ulaşacağıma buğünkü gözlemlerimden gördüğüm kadarıyla aynı tarihte koymuş olduğum kaz yum . aynı oranda muazzam bir canlıklı devam ediyor kırık yum.tadan civciv alacağıma kanaat getir dim ayın 27 07 2014dü sabırla bekliyorum yaptığım deneyin başarıyı yakalarsam bir ilk olduğunu tahmin ediyorum böyle bir deney yapan üreticiler varmı varsa ne gibi sorunla karşılaştılar acaba

 • hayriye özer diyor ki:

  Merhaba ben sıvas koyulhıharda yaşıyorum kaz yetiştirmek istiyorm bana yardımcı olabılecek arkadaşlarımdan destek ve kaz yumurtası beklıyorum 05354357164

 • hayriye özer diyor ki:

  Ben civciv ve ördekl yumurtalarından kendim üretim yapmıştım muharrem beyın denemelerının sonuçlarını beklıyorum zira saglam yumurtadan bile cıkımlarda bır hayli sıkıntılar yaşadım umarım muharrem bey bize ışık olur bu konuda

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  29.09 .2014 bügün kazlarım yeniden yum.lamaya başladı bu yumurtalar güzlüktür

 • salih kul diyor ki:

  selamlar. 3 dönüm etrafı çevrili, suyu ve otu bol olan bir arazim var. 6 adet kaz besliyorum. 3dişi, 3 erkek. açıkta geziniyorlar ve gece bir yere sığınmıyorlar. ne yapmam gerek? şu anda ekim başındayız. ne zaman kuluçkaya yatarlar? ne yapmam gerek. teşekkürler..

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  hayriye hanım denemelerim başarılı bir şekilde devam etmektedir 07 10 2014 tarihli kaz yum .larım çıkım için şuan itibariyle devam etmektedir daha önceki yorum yazılarımda belirttiğim gibi yüksek düzeyde makinadan civciv almaktayım 07 11 2014de güz lük kaz civcivlerim çıkacak kazlar ise günlük yum.lamada sıkıntılarınız hakkında bilgi vermemişsiniz aramak isterseniz 0535 683 9356 nodan bana ulaşırsınız yardımcı olmaya çalışırm

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  salih bey araziniz hakkında bilgi vermişsiniz kazlar ınız hakkında bir şey yazmamış sız kuluçkaya ne zaman yatacak diyorsunuz kazların yum. lamış veya yum. birşey yazmamış sınız kolay gelsin

 • Erdal Avşar diyor ki:

  Böylesine bilinmez bir mecrada böylesine kendini eğitmiş, geliştirmiş ve yaptigina inanan, bu inandiklarini da paylaşmaktan mutluluk duyan biriyle burada karsilastigim için kendimi sansli saymaliyim. Sayin Muharrem Özgödekli beyefendi, calismalarinizi ve sizi yakindan tanimak benim için tarifi imkânsız bir onur olacaktır. Ben aslen Ardahan doğumlu olup, İstanbul’da yasamaktayim. Müsaade ederseniz sizinle tanismak isterim.
  Saygılarımla

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  erdal bey insanlara üretimde yardımcı olabiliyorsam ondan büyük bir mutluluk duyarım üretimde en ufak katkım oluyorsa ne mutlu bana derim sizede kaz üretimi konusunda nasıl yardımcı olabilirim tel.no 05356839356herzaman ulaşabilirsinizülkede bir üretime katkıda bulunabilirsem nemutlu sizlere kolay gelsin der başarılar dilerim

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  kaz üretmeye çalışan arkadaşlar çok uzun bir süredir kaz üretimi hakkında çalışma yapan bütün yazılanları takip ediyorum vede şöyle bir kanıya vardım okuduklarım hep aynı yazılar aynı detaylar tekrar tekrar yazdım bu konuyu ilikli kanatlılarda hindi.tavuk bıldırcın v.s türlerin makinalarda çıkımı çok basittir kaz. ördek iliksiz kanatlı olup makinalarda farklı uygulamalar gerektirir makinaları suçlamayın makina nedir ısı oksijen çevirme sürkülasyon . azot .buhar. olayı üretici tarafından ayarlanan bir sistemdr fakat geriye kalan üreticinin gözlemi becerisine bağlıdır kuluçka makinasını tost makinası kulanılırsa elbette 0 sonuça ulaşırsınız anaç kazlar üzerinde gözlem de bulunun hayvanı takip edin ne yapıyor ona bakın ondan sonra makinalaşmaya gidin üretmeye çalışan bütün üretici arkadaşlara başarılar dilerim

 • muharrem özgödekli diyor ki:

  4.11. 2014 kaz civciv lerim çok sağlıklı bir şekilde çıktı vede çıkımlarım devam edecek yanlız bir fark olarak mayısta çıkan kaz civcivleri bunlardan daha çabuk kendilerini toparlıyor buayda çıkan kaz civcivleri daha fazla gözlem istiyorbiraz daha özen istiyor makinadaki süreci çok iyi hesaplamak gerekiyor havadaki değişkenlik kış mevsimi olduğundan dolayı hava ani değişikliği çok önemlimakina üzerinde farklı etki oluşturuyor bu farkı bilmek gerekiyor ofarklılığı bilirseniz başarılı olursunuz kaz üreten arkadaşlara kolay glsin

Yorumla

Arama
Sponsorlu Bağlantılar
Son Güncelleme Zamanı: 29 07 2015