Tavukların kuluçkaya yatma dönemleri

Bahçenizde tavuk besliyorsanız her tavuğun kolayca kuluçkaya yatma özelliği kazanmadığını bilirsiniz. Yumurta yaparlar o kadar. Civciv çıkarmak için tavukların kuluçkaya yatma özelliği kazanmasına Anadolu halkı “gurk olmak” diyor. Bir yumurta döneminin bitmesi ile tavukların gurk olması gerekir ama genelde olmazlar. Çoğu tavuk besleyen kişi bu sorundan şikâyetçi. Bir tavuğun kuluçkaya yatması için o tavuğun içgüdülerinin harekete geçmesi lâzım. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz aşağıdaki bilgiler yardımcı olabilir.

Tavuklar ne zaman gurk olur?
Genelde bütün türler gündüzlerin uzadığı zamanlarda, en çok ilkbaharda gurk olurlar. Yani ocak ayı ile beraber gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya başlar. Bu hal 21 hazirana kadar devam eder. Temmuzdan itibaren tavukların gurk olması zayıf ihtimal. Fakat yine de kuluçkaya yatmayabilirler. Sebebi, kapalı yerlerde bulundurulup sabahın ilk ışıklarından mahrum olmalarıdır.

Haziranın sonu ile gurk olma sezonunun kapanması gerekiyor ama bazı türler bunun dışındadır: Mesela Hint tavukları yaz kış her zaman gurk olabilirler. Türkiyede Horoz dövüşü meraklılarından başka neredeyse hiçkimse hint tavukları beslemek istemez. Çünkü kndi hemcinsleri ile dahi bir arada bulunamayacak kadar geçimsizdirler; genelde dişi – erkek çiftler halnde beslemek gerekiyor. Bir de hint tavukları kendi civcivleri varken çok fazla saldırgan olur, diğer tavukları ve kendisine ait olmayan civcivleri öldürür. Bu yüzden hint tavuğu beslemek akıllıca bir iş değildir. başka bir yazımda gurk olma özellikleri hint tavuklarınıki gibi olan ama uysal ve geçimli tavuklardan bahsedeceğim. Sonraki sayfadan okumaya devam edebilirsiniz:

Yumurtalar yok oluyorsa yeni yumurtalar üretilir
Evet, doğada böyledir. Yuvasında yumurta yoksa kuş kuluçka özelliği kazanmaz. Neslini devam ettirebilmek için bünyesi yeni yumurtalar üretmeye koyulur veya sonraki yılı bekler. Kuşun içgüdülerinin kuluçkaya yatma özelliğine yönelmesi için yumurtladığı yumurtalar yuvada mevcut olmalıdır. Tavukların kuluçkaya yatma içgüdülerinin körelmesinin bir sebebi de budur.

Tavuğun yumurtaya ilgisi
Yumurta yapmak üzere olan bir tavuğa dikkat ederseniz, folluktaki örnek yumurtayı gördüğü anda o yumurta sahte olsa bile içgüdülerine etki ediyor. Tavuk follukta gördüğü yumurtaya şefkat gösteriyor. Yumurtayı gagasıyla ilgiyle evirip çevirip üstüne oturduktan sonra uzanabileceği yakınlıktaki samanları vesaireyi kendisine çeker, çevresini kuş yuvası gibi sıcak tutucu hale getirmeye çalışır. Yumurtasını yaptıktan sonra ise her şeyi unutup oradan ayrılıyor çünkü yumurtlama dönemi bitmemiştir, daha yumurtlanması gereken yumurtalar vardır.

Kuluçkaya kabiliyetli tavukları seçmeli
İnsanlar yumurtaları aldığı için evcil tavuklarda kuluçkaya yatma içgüdüsü biraz körelmiştir. Yeniden canlandırmak gerekiyor. Bunun için uygun bir tavuk seçmelidir. Genetik yapısı dejenere olmuş aylarca devamlı yumurtlayan tavuklardan değil, yumurtlama dönemleri birkaç haftada biten, yumurtlamaya birkaç hafta ara veren tavuklardan seçmek gerekir. En iyileri eti için yetiştirilenlendir. Bir de dövüş horozu meraklılarının iftiharla yetiştirdikleri Hint tavukları yaz kış kuluçkaya yatabilir.

Kuluçkaya yatma içgüdüsünü canlandırmak
O tavuğun diğer tavuklardan ayrı özel bir kümesi ve folluğu olmalı. Hem tavuğunuz size yabancılık duymamalı. Elinizden yem yemeye alıştırın bunu sık sık yapın. Kümesine sizden başka insan ve kedi, köpek yaklaşmamalı ki yuvası olan kümesinde sadece sizi dost bilmeye zar zor alışmış tavuk, kümesinin sadece kendisine ait olduğunu ve güvenli olduğunu anlayabilsin. Yaptığı yumurtaları almamalısınız. Alacaksanız her defasında gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte yumurtalar koyun. Zamanla sayısı artan yumurtalar ve “güvenli” yuvası tavuğun içgüdülerini harekete geçirecektir.

Tavukların doğa hasreti ve gurk olamamaları
Tavukların gurk olamamalarında en önemli etken içgüdülerine uygun yani doğal ortamlarındaki gibi bireysel özel yumurtlama yerinin olmayışıdır. Devamlı diğer tavuklarla aynı yere yumurtlama zorunda olması ve yumurtalarının elinden alınıp yok olup gitmesi tavukların çok da sevdiği bir şey değildir.

Nitekim bazı tavukların kümese değil de çevrede bulabildiği, güvenli sandığı bazı yerlerde eşinerek hafif bir çukur kazarak orayı yumurta deposu gibi kullandıklarına birkaç defa şahit olmuştum.

Çocukluğumda bir arkadaşımın bahçesine yan bahçeden gelen kümes tavuklarından bir tavuğun kuytu bir köşedeki bir çalının dibinde 10 tane kadar yumurta biriktirdiğini görmüştük.

Tertemiz kümesi varken boş bir arsadaki mağara gibi bir yere yumurtalarını bırakan bir tavuğa da şahit olmuşumdur.

Bir akrabamın anlattığı eski bir olay:
Bu kadın küçük bir çocukken ailesiyle beraber Mersin’in bir köyünde yaşarmış. Bir gün tavuklarından biri kaybolmuş. Haftalar sonra görmüşler ki o kayıp tavuk peşinde bir sürü civcivlerle çıkıp eve dönmüş! Çevrede açıklık yerlerde maki denen çalılıkların dibinde güvenli bulduğu bir yerde yumurtalarını biriktirip kuluçkaya yatmış olmalı.

sponsorlu bağlantılar

Peki tavuklar niçin böyle yaparlar?
Kabul etmeliyiz ki guruplar halinde yaşayan martı gibi kuşlar dahi aynı folluğu paylaşmazlar. Her dişi kuş kendi yuvasına sahiptir. İşte bu yüzden, kümeslerde ortak folluk kullanmak zorunda kalan ve yumurtaları alınan tavukların içgüdüleri gurk olma özelliğine yönelemiyor.

Doğal ortamda tavuklar toprağa çukur kazarak yumurtalarını orada biriktirirler. Yani yabani tavuk folluğu hiç de insanların hazırladığı folluk gibi değildir. Kuş yuvası gibi yüksekte değildir, yerdedir. Öyleyse folluk kümesin içinde, tavuğun ayak bastığı zeminle aynı seviyeden biraz aşağıda olmalı. Kümes biraz genişçe olmalı. Folluğun kümesin giriş kapısından uzakta, köşede olmasına dikkat edilmeli:
Yerde kazılmış bir çukur.. içine saman doldurulmuş; bu saman ise kısa kırpık saman değil, kuru uzun otlardan olması daha iyi olur. Tavuk oturduğu zaman çevresini kapatacak, sıcak tutacak gibi çukur ile uyumlu olmalı. Folluğun üstü kapalı olmamalı ama kuru dal parçaları sık birleştirilmiş olup folluğun bir yanından başlayıp üstünden geçerek duvara dayalı bulunmalı. Yani tavuğun oturduğu alan üstten dalların kapattığı üçgen şeklinde olacak. Tavuk sanki doğal ortamda gizli, güvenli bir yer bulmuş gibi bir hisse kapılsın. Kümese fare, yılan gibi hayvanların girememesi için her önlemi almalısınız.

Tavuğun kuluçkaya yatacağı nasıl anlaşılır
Bir yumurtlama dönemi sona erince o tavuğun kuluçkaya yatması doğanın gereğidir. Tabii içgüdüleri dış etkilerle olumsuz etkilenmiyorsa… Tavuğunuzu iyi tanımalısınız. Her şeyiyle benimseyeceği kendisine ait güvenli bir kümesi olmalı yukarda anlatmıştım. Günün ilk ışıkları ile uyanması gerekir buna da dikkat edileli. Gezip dolaşabileceği, toprakta eşinebileceği küçük de olsa bir bahçe şarttır. Yumurtlama aralıklarını iyi bilmeniz gerekir. Gün aşırı mı yoksa üç günde bir mi.. Ayrıca bir dönemde toplam kaç yumurta yapıyor.. Böylece o döneme ait yumurtaların ne zaman biteceğini anlarsınız. Son günlerde acılı yiyecekler yedirin. Daha önemlisi ise, önceleri protein değeri yüksek yiyeceklerle beslemeli, yumurtadan kesileceği günlerde ani bir değişiklik yaparak buğday, arpa mısır gibi yemler verilmeli. Bu değişiklik hormon değişikliğine de beraberinde getirir ve tavuğun gurk olması ihtimalini büyük ölçüde kuvvetlendirir.

Tavuğun gurk olmasının alametleri:
Genelde bir yumurtlama dönemi bittikten sonra yani yumurtadan kesildiği zaman ve çoğu türlerde bahar aylarında gurk olayı gerçekleşir. İbik rengi açılır pembeye döner. Karın bölgesi tüyleri azalır. Kuluçkaya yatacak tavuğun kan dolaşımı hızlanır, vücut ısısı yükselir. Tavukta iştah kalmamıştır. Devamlı “gurk gurk gurk..” diye sesler çıkarır. O zaman tavuğun kuluçkaya yatacağı anlaşılır. İlkin sahte veya önemsiz yumurtalarla tavuk iki gün denenmelidir. Sebatlı olduğu görülünce esas yumurtalar konur. Yumurta sayısı tavuğun altına rahatça sığacak sayıda olmalı. Fazlasından kaçının. Küçük ve zayıf yapılılarda en fazla 6 – 7, cücelerde daha az, iri cinslerde ise 15 taneye kadar olabilir. İyi cins tavuk yumurtaları bularak folluğa koymalısınız. Bütün yumurtalar aynı günde kuluçkaya konmalı. Bir iki gün sonra yeni yumurta koymayın. Yoksa erken çıkan civcivleri takip eden tavuk gerikalan yumurtaları önemsemez ve kalkar. Kuluçka süresi tam 21 gün yani 3 hafta sürer (birkaç gün uzayabilir). Sonra civcivler çıkar.

Makine civcivi olarak dünyaya gelmiş büyümüş tavuklar kuluçkaya yatmaz mı?
Yanlış bir inançtır. Onlar da gurk olabilmektedir. Yalnız civcivken ana şefkati ile büyüyen gelişen tavuklar ve horozlar daha akıllı oluyor. Makine civcivlerindeki gözlemlerime göre, bunlar horoz olursa her şeye sinirlenip saldırırlar. Tavuk olurlarsa doğal tavuklara göre özellikle kuluçka süreçlerinde daha aptalca davranırlar. Doğal bir tavuk, kuluçka döneminde yumurtalarına kimseyi dokundurmaz, ayrıca yumurtaları kaza ile kırmamakta daha beceriklidir. Hem yumurtaları altına muntazam yerleştirip açıkta yumurta bırakmamakta daha usta oluyorlar.

Kuluçka için uygun yumurtalar bulmak
Horozlarla ilişkisi olan tavukların yumurtalarından civciv çıkar. Bir tanıdığınızın tavuğu iyi cins olabilir, iyi yumurta veriyor olabilir. Ama horoz yoksa onun yumurtaları işe yaramaz. Ayrıca yumurtaların bayat olmaması, buzdolabında bekletilmiş olmaması gerekiyor. Bir de sakın yumurtaları ani hareketlerle sallamayın içinden sıvı sesi geliyor mu diye kontrol etmeyin.

Kuluçkaya yatmış tavuğa sağlanması gereken önemli bir şey
Özelikle son haftada tavuk her gün yumurtaları terk eder, çevrede gezinerek “eşeleneceği” bir yer arar. Tavuğa bu imkân sağlanmalıdır. Eşelenmesindeki amaç tüylerini nemlendirmektir. Çünkü bütün kuşlar gibi tavuklarda da terleme özelliği yoktur. Yumurta kabuklarının yumuşaması için gereken nemi tavuklar tüylerini nemli toprakta nemlendirerek sağlarlar. Kuluçka tavuğunun yumurtalarını bırakıp toprakta eşelenmeye çıkması ortalama 10 dakika sürer. Bu sırada yumurtalar havalanır, biraz da soğurlar. Sonra geri dönen tavuk, yumurtaları gagasıyla evirir çevirir nemli tüyleriyle tekrar üstlerine oturur.

Bu yazılarda ilginizi çekebilir.

69 Responses “Tavukların kuluçkaya yatma dönemleri”

 • ferdi diyor ki:

  slm benim birtane tavugum var kırmızı ligorin akşam oldumu yumurtalıkta yatı yo sonra kabarıyo yer yapım oturması için oturmuyo

 • ferdi diyor ki:

  tavugum ayagımı uzattıgımda ayagıma dalıyo neden acele cevap

 • ferdi diyor ki:

  benim tavugum kahverengi yumurta yapıyo türünedir

 • didem tutam diyor ki:

  kuluçkaya sık ve sorunsuz yatan diğer cinsleri söylermisiniz.mesela arkadaşımda brahma var ve çok memnun.başka cinsler varmı bu şekilde.

 • reis35 diyor ki:

  size en basit yonten suuu gurk tavugu 5-10 yatırın sonra altına civciv alın ben hep öle yapıyorum

 • dilara tutumlu diyor ki:

  ya bi ödev yapaca bulamadık lanet gelsin üstüne inşallah çığ düşsün kafası na kaya düşsün ay ablası kurban olsun (anlayan anladı kardeşim)türk malı abiye ahahahahaha şu anda öyle gülüyom komikim .com

 • murat özden diyor ki:

  benim gurk tavuğum var önüne yemek koydum yemiyor acaba neden bir de horozum bana neden saldırıyor merak ediyorum

 • matuhan diyor ki:

  ben gendimi bildim bileli cocuklumdan beri babanem tavuk yapardı babanem yaslanınca yavas yavas bir bir ala ala tavukculuk yapmaya yol atıldım ama bi tavuk yatırdım kosiye altındaki yumurtalar onun deyil baska bi kümesdeki denizli tavullarıyla cin tavuklarının 8 günü kaldı kalkmasına ama dısarı hic cıkmadı sizce civciv ler cıkarmı

 • matuhan diyor ki:

  murat kurk tavukları az yemek yerler bide tavuk tek kalmalı horozun dalması ise gendini oranının lideri sanıyor ve orayı korumaya calısıyo sen deyilde bir baska hayvan da gelse kedi köpek aynısını yapar

 • sude diyor ki:

  bizim kuluçkaya yatan tavuğumuz var. tavuğun kuluçkaya yattığını bilmiyoduk o yüzden yumurtladığı yumuralarını alıyoduk sonra anlayınca altına 3 yumurta koyduk 1 tanesi kırılmış.yatalı 3 hafta oldu halen bekliyoruz daha önce hiç tecrübemiz olmadıgı için bilemiyoruz acaba ne yapalım bekliyelimmi daha?

 • YÖNETİCİ diyor ki:

  sude hanım kuluçka süresi 21 gerekli şartlar ve gerekli ortam oldugu zman 21 gün içerisinde civcivleriniz çıkacak. tavugunuzu gözlemlemeye devam edin. bilgileri paylaşın yine yardımcı olmaya çalışacağız.

 • sude diyor ki:

  gözlemliyoruz arada dışarı çıkıyor sonra geri giriyor fakat 21 günü geçti halen çıkmadı altında 2 tane yumurtayla çıkar mı?

 • YÖNETİCİ diyor ki:

  kısıtlama veya sınırlandırma yoktur tavuk 1 yumurtanın üzerinede yatabilir. sıkıntı olmaz. Tavuk tam gurk yatmıyor sizin söylediklerinize göre.

 • melisa diyor ki:

  tavugum gurk oldu ve 3 gün önce kuluçkaya yattı kümes boyu 1 m eni 90 cm ilk zamanlarda folluk koydum ama sonraaldım kümeste iki tavuk birhoroz var siyah olan tavugum kuluçkaya yattı ama kümesin girişine öbür tavuk yumurtladıkça kuluçkaya yatan siyah tavugum yumurtayı altına alıyor ve vermiyorkendisinin 1 yumurtası var gerisi köy tavugunun ama döllenmiş ya ne yapmalıyım lütfen söyleyin

 • melisa diyor ki:

  tavuklarım çok büyük bi bahçrde yaşıyorlar tavugu babka yeremi koysam yoksa etkilenirmi

 • YÖNETİCİ diyor ki:

  Rahat bir ortamda yaşamaları güzel.gurka yatan tavugun altındaki yumurtala işarat koyun yeni dier tavugun yumurtalarını altına aldıgında alın çünkü belli bir süre geçiyor çıkacak civcivler farklı zamanlarda çıkacak sonradan anne tavuk dışlaya bilir.

 • eser bilgin diyor ki:

  benim tavuk gurkladı ancak altındaki yumurtalarda horoz olmadaığı için civciv çıkmadı yeniden horozla ilişkisi olan tavuk yumurtası koyduk bu kez civciv çıkarmı acaba yoksa tavuğun emekleri boşamı gitti.

 • berkay kocabaş diyor ki:

  evet didem tutam kardeşim başka türler elbette war mesela brahma fizan tepeli habeş alibabanın çiftlşiğinden örenebilirsin kardeş

 • berkay kocabaş diyor ki:

  melisa kardeş senın bahçen ve açık alanın warsa koyabilirsin kardeş ama çok fazla güneş goren bi yer olmasın çünkü;tavukların tuğleri dokulebilir sude; bak sende bundan sonra köy tavuğun warsa 11 tane yumurta at altına :) mutlaka 1 tanesının kırlması veya cıvık olması gerekıyor yumurtalardan yanı 10 tane civcivin olur bende ole yaptım olmustu hatta TAVUK GURKKEN onun yanına gidip onun bedenını okşayın ama sakın yumurtalara değmeyin didebilir ona zarar verdiğini düşünebilir

 • rey mysterio diyor ki:

  ya benim bir tavuğum var kuluçkaya yatmış 21 gününü tamamladı sadece bir civciv çıktı bunun nedeni ne ve ha biz 15 yumurta altına koymuştuk. bir tane çıktı ama hala diğer yumurtaların üzerinde, hala yatıyor hiç bişey anlamadım 24 gün oldu hala çıkmadılar.

 • kadir genç diyor ki:

  benim bir tavuğum var hazranda gurk olmuştu civcivler çıktı 20 gün önce civcivleri bırakıp yumurtaya başlamıştı şimdi bidaha gurk oldu bnde bu gün yatrdım o nu ama tavuk akşam üstü bi tane yumurta yaptı ufak bitane bu ne tavuk kalkarmı yatar mı ?

 • fatih özer diyor ki:

  az sallanmış yumurtadan bişeyolurmu

 • emre tasci diyor ki:

  @kadir genc
  maalesef kardesim o tavuk kalkar bnm de tavugum war aynısı olmustu.Kalkmıstı.

 • ben hiç bi şey de bulamafım valla

 • ooooooooooooooffffffffffffffffffffffffffff
  hiç bi şey bulamıyorum ya
  deliricem şimdi vallahi
  ne biçim bi şey şey ya bu şey
  :((

 • heh işte şimdi ardığım şeyi buldum.
  çok teşekkürler.
  bu siteyi açanlara.
  valla çok yardımcı oldular.
  sağolun
  :)

 • Aliye Adıgüzel diyor ki:

  Bnm bir köy tavuğum var yerim olmadığı için çatı da besliyorum. horozsuz ve tavuk yumurtluyor bundan rahatsız deilim Gurk düşmesini isityorum ama düşmüyor horoz varkende düşmüordu annesi vardı. 13 yumurta yaparken düşüordu 2 yıl oldu bu düşmüor düşse altına süs tavuk yumurtaları katçam ama olmuyor. kısır galiba horozu sattım. ya ona bir hint horoz getirmeliyim dier büyük ibikli horozları dövüor durmadan kavga edior 2 horozumu öldürdü bnm tavuğum hint tavuğu acaba ona kendi cinsinden horoz mu alim yoksa onuda dövermi?

 • enes çakı diyor ki:

  arkadaşlar bende bi tane kahve rengi tavugum var bitanede pacalı horozom var ama benim tavugum sade bi tane yumurta yaptı dahada yumurta falan yapmadı ne olursunuz allahını seven yardım etsin bana ben civ civ çıkarmak istiyorum ve tavuk yumurta yapmıyor ama ne olursun en geç bana bugün söylermisin ama bi kere yapmıştı yumurtası çok büyüktü öyle ufak tefek degil yani şimdiden çoooook teşekür ediyorum

 • salih çetinkaya diyor ki:

  benim bir hint tavuğum var ayaağı hep kabuk tutuyor bazen kanıyor geçermi acaba yada diğer hint horozlarıma bulaşırmı

 • Mert Erkek diyor ki:

  Arkadaşlar Benim bir köy tavuğum war bu mevsimde kuluşkaya yattı havalarda çok soğuk kümesin kapalı yerinde tutuyorum bu soğuktu civciv çıkarmı acaba bilen warsa yardımcı olursanız sevinirim !!! Birde bnim tavuklarım bahçem müsait ve geniş olmadığı için sürekli geniş bir kümeste duruyorlar acaba tavuklar kuluçka özelliklerini kaybedebilirmi yardımcı olun …

 • ÖZLEM ALKAÇ diyor ki:

  benim 2 tavuk 1 horozum var.bir tavuğum hem yumurtluyor hemde yumurtanın üstüne yatıyor .ama hiç kuluçkaya yatmıyor.kuluçkaya yatması için ne yapmalıyım ?şimdiden teşekkürler

 • hasan diyor ki:

  benım anac tavugum vardı eskıden hanı sıyah boyun kısımları kahverengı parlak oluyor ıste ondan hep nete gurka yatması zor felen demısler benımde bahcem kucuk ustelık 7 tavuk 1 horoz duruyorlardı ve her yıl gurka yatıyordu bence her tavuk farklı lıgorınler bıle yatabılıyormus yatmak ısteyınce yatıyor demek bu arada benım bı tane tavugum gurk gıbı de degıl gıbıde bı yumurtalara yatyıor bıde kalkıyor ne yapmalıyım ???

 • serkan koç diyor ki:

  bende 60 tane tavuk var ve şu anda 20 tanesi gürk 10 tanesi civci bakıyor yani yumurta verimi yarı yarıya düştü bir türlü gürkleri geçmiyor neden acaba acaba beslenme koşulları mekandan olabilirmi sorun olmaya başladı hatta yarısıda makineden çıktı ama makineden çıkan tavuk gürk olmaz diyorlarya alakası yok nasıl gürk olmamalarını nasıl sağlayabilirim yardımcı olan olursa sevinirim

 • kerem akyüz diyor ki:

  benim tavuhum kulucka dan yeni cıktı ama cifcifleri daha uvak yine onlara bakması için ne yapmam grrekir

 • uzhamza diyor ki:

  tavugum iri yapili gurk olali 7 adet yumurtaya yatali 3 gun oldu.bildircinlarin 18 gun tavuklarin kulucka suresi 21 gunmuss kulucka sicakligida ayniymis netten arastirdim ,ama tavuk altina bildircin yumurtasi koysam ne olur ciiv cikarmi,civciv cikarsa tavuk nasill tepki verir????

 • coşkun çelik diyor ki:

  benım 2 tane tavuğum var biri gurk oldu ötüyor ama yatmıyor.1 tanede horoz var beraber 3ü bi kümesteler ama tavuğum gurk olmasına rağmen yatmıyor.ne yapmam lazım acil cevap.zorla ytırmaya çalıştım ama kalkıyor.

 • MEHMET OCAKOGLU diyor ki:

  ARKADASLAR BENIM TAVGUM YUMURTA YAPMUYOR HAFTADA BIRTANE ODA YUMURTANIN KABUGUINCE ELIMDEKIRILI SIMDIDEN TESEKÜRLER

 • kamil kara diyor ki:

  BİZİM TAVUK KULUÇKAYA YATTI YATALI 21 GÜN OLDU.AMA KOYDUGUMUZ YUMURTALARIN 4 Ü ÇIKTI GERİ KALANLARA NE YAPMALIYIM ?BEKLEMELİMİYİZ CİVCİV LERİN ÇIKMASINI.. LÜTFEN CEVAP YAZIN ..YUMURTALARIN HEPSİ CİNS TAVUK YUMURTASI …

 • ebubekir gümüşbaş diyor ki:

  arkadaşlar benim bi horoz bi tavugum var tavugum dün geldi getirdigim gün akşam yumurtladı şimdi horozun gördügü bi yere folluk yaptım tavuk ve horoz yumurtaları başka yere itiyot ve kuru yere yumurtluyor neden

 • VELİ diyor ki:

  BU AYDA TAVUGUMU GURGA KOSAM YATARMI KÖY YUMURTASI ALIP YER YAPSAM OLURMU ACABA

 • barış çorlu diyor ki:

  gurk yatan tavuğun altına koyacağımız yumurtayı daha önceden yumurtanın şekline bakarak horozmu yoksa tavukmu diye ayırt edebilirmiyiz . söylene ne göre yuvarlak görünümlüler tavuk sivriler horoz olurmuş ne kadar doğrudur..

 • fatihan kaba diyor ki:

  ben tavukçulğa yni basladm yazdklarnzı okdm ve tek skntım tavklarmn yumurtlamasıydı drdklernizi yapçam aydınlattğnz için tşkr bu arada ndn tavuklar anlaşamaz yerlernin dar olmasndan olablir mi acaba

 • Simge diyor ki:

  Fatihan Kaba horozlarda olduğu gibi tavuklardada liderlik içgüdüsü vardır.Lider tavuk diğerlerini gagalayabilir yem yerken rahatsız edebilir.

 • Simge diyor ki:

  Geçenlerde tavuğum yumurtladı ama yumurtanın kabuğu yoktu perdesi ile birlikteydi merak edip elledim yumuşacıktı sonra tavuklar gagalayıp patlattı neden böyle kabuksuz yumurtlamış olabilir?

 • YELDEN diyor ki:

  Metebolizmasının düzgün çalışmadığından kaynaklananıyor olabilir. Protein eksikliği vs. En yakın veteriner hekime bu konuda bilgi almak için başvursanız daha detaylı bilgi alırsınız.

 • meliha kuzu diyor ki:

  benim hint tavuğum var.iki tane yumurtlamıştı 1tanesini horozum yedi horozu tavuktan ayırdım ama 3gündür tavuğum yumurtlamıyor.acaba yumurtasına üzüldüğü içn olabilirmi.bilen varsa cvp yazsın

 • Simge diyor ki:

  Bence üzüntüyle bir ilgisi yok.Bahçede besliyorsanız eğer dışarıya yumurtlayabiir.Folluk kullanıyorsanız eminimki tekrar folluğuna yumurtlar yoksa eğer folluk mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim

 • İzmirli diyor ki:

  Arkadaşlar benim 3 tavugum ve bir horozum var . bu gun bir tavuk daha aldım fakat iki tavugum bunu pek hos karşılamadı sürekli dövüyorlar bir birlerine alısmaları için ne yapmalıyım ? bide ormanlık bir yerde oturuyorum diger tavuklarımı ormana salıyordum kendileri geri geliyordu bu yeni tavuk nasıl alışır buraya ? yardımcı olursanız sevinirim .

 • tarkan er diyor ki:

  Arkadaşlar selam ben yumurta yetiştiriciliği yaparak yumurtacı tavukları civcivden mi alarak başlamamı önerirsiniz yada canlı tavuk alarak mı başlamamı önerirsiniz…İlk olarak hedefim 200 300 Yumurtacı tavuk yetiştirerek işe başlamak istiyorum…Ben yumurtaları kendim satışa koyacagım…Benim 50 metrekare kadar kumus yapmak istiyorum 220 metre karede bahce olacak sekılde düşünüyorum bu kümes kapasitesi yeterli olabilirmi olmassa 100 tavuk icin kümes metrekaresini banayazarmısınız…Bu iş için canlı tavuk u veya civciv leri tavuk yetiştiren çifliklerden almayı düşünüyorum bu işle meşkul olan kardeşlerim var ise bana daha aydınlatıcı bilgi verirsenizsevinirim şimdiden teşekkür ederim…

 • Simge diyor ki:

  Tarkan kardeş eğer işin erbabı değilsen boşuna bu işe para bağlama.Eğer tecrüben varsa bu iş konusunda yanınada bir kaç arkadaş alarak başlayabilirsin.Çünkü bu iş tek başına yapılacak gibi değil.Birde kardeş civ civ alırsan en az 2- 3 ay yumurtlayacak zamana gelmelerini beklersin yumurtlamaya başlamış tavuk almanı tavsiye ederim.Toptan alırsan daha ucuza gelir.

 • Simge diyor ki:

  İzmirli kardeş yeni tavuğunun eski tavuklarına alışması için gece kümeslerine koy gece onlarla yatıp sabah beraber uyansınlar zamanla alışırlar.Yeni tavuğun kümesine gelme konusunda o bölgeye yerine alışana kadar gözlem altında tut yabancı olduğu için kafasına esen yere gider.Birkaç hafta kümesinden çıkartma yerine iyice alışsın elinden yem yedirerek kendine alıştır.Zamanla ortama adapte olur ve diğer tavuklarınız gibi geri gelir.

 • tarkan er diyor ki:

  zaten işe başlamadan büyüklerim tavuklara gran yani hastalık gelir dediler işi bana başlatmadan bıraktırdılar hevesimwardı ama olmadı kardeş olsaydı tercüme olcaktı zaten maliyet 600 tl cıvarında idi yumurta tavuklarını almam oda 1 ayda kendi paralarını cıkarıyordu ama işi başlamadan sıkıntı yaptılar korkmak birşey degil işe başlamadan bırakanlar utansın inşallah

 • umut korkmaz diyor ki:

  arkadaşlar yha ben yeni daha hani civcivlerden büyük olan tavuklar biz (cücük) diyoruz sizi bilmem ben onlardan yeni alcam belli olmaz bir ay sonra çünkü daha kümes yapmaya karar verdim basit bir kümes yapcam. onun için. benim aldığım cücükler ne zaman yumurtlar & yumurtladında ne yapayım . ben kuluçkaya yatmasını istiyorum onun için ne yapmalıyım . hem o tavuqun altına saman zararlı diyorlar zararlıysa ben ne koyayım yardım edermisiniz ?

 • emrah toroman diyor ki:

  yelden benim 2 tane tavuğumvar ama 2side yerli tavuk deyil fabrika üretimi benim tavuklarım gürk olurmu

 • eray yılmaz diyor ki:

  ben hiç bişey anlamadım ben normal tavuğu merak ediyorum arkadaşlar tavuğum kuluçkaya yatacak tavuğumun altına ne gerikiyor saman mı ne lütfen yardımcı olurmusunuz hemen

 • mahmud berk diyor ki:

  benim tavuklarım aynı kümesteler ve aynı yere yumurtluyorlar.ve o yumurtaları birikince topluyorum.(3tavuk)1 tanesi büyük ve gelişmiş bu gurka yatarmı?????

 • berkay d diyor ki:

  abi benim bi 2 tane piliç gereze tavuğum var daha bu senenin tavuğu
  daha yumutlamuyorlar acaba nezaman gürk olurlar

 • yusuf yalçın diyor ki:

  benim tavuk gurklamıyor neden

 • adem kıvanç diyor ki:

  tavuğum yumurtaların üstüne he bire çöküyor ama kürk değil sebebi ne olabilir

 • Simge diyor ki:

  Fabrika tavuğunun gurk olma ihtimali neredeyse yoktur.
  Tavuğun altına samanda gider ama yumurtalar aşağı kaçar üstüne birşey sermen gerekir.
  Tavuğun gurklaması için yumurtalarını altından toplamayın ama folluktada bırakmayın altında bozulur bakkallarda satılan yumurtalarla yerini değişin tavuk aynı sevgiyi şevkati o yumuralarada gösterir.Horozu tavuktan ayırmanız gerek görmesini bile engelleyin çiftleşme sevdası tavuğunuzu gurktan soğutur.

 • Simge diyor ki:

  Son yazdığım şey tavuğun gurklaması halinde geçerlidir yani gurk yatma aşamasında

 • Simge diyor ki:

  Mahmut Berk Folluk koya ihtimalin varsa her tavuğun şahsına ait yeri olsa iyi olur.Eğer yoksa bir proplem olucağını zannetmiyorum

 • fevzi siretli diyor ki:

  arkadaşlar benim tavuğu kulaçkaya yatırdım ama tavuk kalkınca yumurtanın içinden sıvı ses geliyor.

 • güven diyor ki:

  benim tavugumda gurk gurk ses cıkarıo ama genede yumurta yapıo ve yumurtanın ustunde nerdeyse 3 4 saat oturo

 • emre ağyol diyor ki:

  benim bi brahma birde maran tavugum var hangisi iyi

 • Yunus Emre diyor ki:

  Benim horozum tavuğu hem gagalıyodu kümeste düşman gibiydiler.Sorduk etraftaki komşulara falan gurk olacak dediler.6 yumurtanın üstüne tavuğu oturttuk fakat diyer gün kalktı ve daha oturmadı.Lütfen Yardım edin yoksa tavuğu kesecem.

 • furkan diyor ki:

  benimki de yumurtalarını kırma basladı

 • yusuf çalışkan diyor ki:

  ben köyden bir tavuk getirdim tavuk 1 ay sonra gurkladı ve kış diye yatırmadım inşalla baharın kürkler

 • erenay bayram diyor ki:

  Ben 1 yildir tavuk bakiyorum bu çarşamba hint tavuğu alacagim acikcasi korkuyorum çünkü hint tavuğu saldiriyormus dogrumu acil cevap lazim

Yorumla

Arama
Sponsorlu Bağlantılar
Son Güncelleme Zamanı: 28 07 2015