Ankara Tavşanı Yetiştiriciliği Bakımı (ANGORA)

Dünyada Avustralya`dan Fransa`ya kadar birçok ülkede yetiştirilen ve sayıları milyonlarla ifade edilen Ankara Tavşanı, anayurdundaki birkaç çiftlikte bine yakın bulunuyorAnkara Tavşanı tarihi belgelere göre 1723 yılında Anadolu`da tamamen yok olmuştur Almanya`da yaşayan gurbetçi bir vatandaş tarafından yeniden anayurduna getirilen Ankara Tavşanı kayseri`de bir çiftlikte yetiştirilmeye başlanmıştır Ankara`da Tarım ve Köyişleri Bakanlığı`na ait bir enstitüde de yetiştirilen Ankara Tavşanının sayısı sadece 500-1000 arasındadır Tesadüfen bulunulan bu ırkı anayurdunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir

Çok değerli olan Ankara Tavşanı anayurduna kolay uyum sağlamıştır

Ankara Tavşanı, bir batında 4 ile 14 arasında yavru doğurur 40 santimetreye kadar ulaşan yünü iki-üç aylıkken kırkılmaya başlar ve her hayvan yılda ortalama 1 kilo yün verir Hafif ve yüksek ısı tutan, özellikle angora kazak üretimi ve elektromanyetik etkisi nedeniyle romatizma hastalan için üretilen giyeceklerde kullanılan Ankara Tavşanının yünü altın değerindedir

Ankara Tavşanından elde edilen Angora yünü, koyun yününe göre sekiz kat fazla ısı vermekte ve alerjiye de yol açmamaktadır Ankara Tavşanının yününden yapılan korse, dizlik, iç çamaşırı, fizik tedavi ve nevraljide kullanılan termal giysilerin, dolaşım bozukluğu ve romatizma başta olmak üzere bir çok hastalığa iyi gelmektedir
Ankara Tavşanın öncelikli verimi yünü (Angora)’dür İkinci derecede et, üçüncü derecede kürk/deri, dördüncü derecedeki verimi gübre ve mezbaha artıklarıdır Ankara Tavşanın öncelikli verimi yünü (Angora)’dür İkinci derecede et, üçüncü derecede kürk/deri, dördüncü derecedeki verimi gübre ve mezbaha artıklarıdır

YÜN

Ankara Tavşanı yününe “Angora” denmektedirAnkara Tavşanı yününden iplik elde edilen tek tavşan varyantıdır Ağırlıklı olarak tekstil sanayiinde kullanılır Pazar durumu ve sanayicinin talepleri doğrultusunda yılda 4-5 kırkım yapılır Lif uzunluğu, temizlik ve keçeleşme durumuna göre sınıflandırılır

Birinci sınıf yünler Kamgarn, ikinci kalite yünler strayhgarn, üçüncü kalite (kırpıntı) yünler de pamuk işleme tesislerinde iplik olarak işlenebilmektedir Angora saf olarak işlenebildiği gibi, ağırlıklı olarak %10-40 oranında diğer elyaflarla (kuzu yünü, ipek, sentetik, vs) karıştırılarak kullanılır Angora elyafı medulalı olduğu için oldukça hafif ve yüksek ısı tutma özelliği olan bir yündür Angora yünü olağanüstü bir kayganlık kapasitesine sahiptir Bu özellikleri nedeniyle gerek saf, gerekse diğer elyaflarla karıştırılarak iplik haline getirilebilirYine bu özelliğinden dolayı iç ve dış giysilerin (kumaş, fötr şapka, kazak, battaniye,eldiven,bere ve kayak kıyafetlerinin içinde elyaf olarak) üretiminde kullanılır Ayrıca ses dalgalarını çok iyi geçirdiği için havacılık alanında aranan bir üründür Bunun yanında Ankara Tavşanı yününden, kuvvetli elektromagnetik etkisi dolayısıyla bu yünden hazırlanmış kumaşların romatizmalı hastalar için son derece yararlı olduğu bilinmektedir

 

YÜNÜN ALINMA YÖNTEMLERİ

İlk kırkım yaşı yaklaşık üç aydır Ancak bu süre kışın daha da geç olabilir İlk kırkımda elde edilen yünün kalitesi düşüktür İkinci kırkım zamanında elde edilen yünün kalitesi arzu edilen düzeydedir Ankara tavşanlarında yün verimi, 18 – 36 aylık tavşanlarda en üst seviyeye ulaşır Dört yaşından sonra yün verimi düşmektedir

Ankara tavşanlarında her üç ayda bir, yani yılda dört kez kırkım yapılmaktadır Yetişkin bir Ankara tavşanından yılda ortalama 1000 g kadar yün alınabilmektedir

Ankara tavşanlarında, dişilerde ki yün verimi erkeklerden % 15 – 20 oranında daha fazladır ve en yüksek kalitede yün dişilerden elde edilir Cinsiyetler arasındaki yün verimi farkı, erkeklerin kısırlaştırılmasıyla azaltılabilir Kastre edilen erkek tavşanlarda yün verimi % 10 – 12 oranında artmaktadır Kastrasyonun diğer bir avantajı da hayvanın davranışlarını değiştirmesidir Böyle hayvanlar sessiz, sakin bir hal alırlar ki, bu da grup halinde barındırılmayı mümkün kılar Ancak, kastrasyon yün kalitesini etkilemez Gebelik ve laktasyon dönemleri, yün verimini 1/3 oranında düşürür

Yazın elde edilen yünler, sonbahar ve kışın elde edilenlere göre üç kat daha düşüktür Yün verimi Haziran ayında en düşük, Aralık ayında en yüksektir Kışın alınan yünün uzunluğu, yazın alınandan daha uzundur Yüksek sıcaklıklarda (30 C) yünün miktarı ve kalitesi düşer, 5 C gibi düşük sıcaklıklarda ise yün verimi artmaktadır, ancak yem tüketimi de bununla birlikte yükselmektedir Ayrıca, canlı ağırlıkla yün verimi arasında pozitif bir ilişki vardır Ağırlık arttıkça yün verimi artar Canlı ağırlığı 4 kg’dan büyük olanlarda yün verimi en yüksektir Ayrıca yün miktarı, kırkım sayısının artırılmasıyla yükseltilebilir

Ankara tavşanlarında yavrular yedi haftalık olunca taranmaya alıştırılırlar ve haftada bir kez tarakla dikkatlice taranırlar Tarama yün kalitesini artırır Tarağın kemikten olması tercih edilir Tarama için yumuşak tel bir fırça da kullanılabilir Yavrular altı aylık olunca yünün kalitesi istenilen ölçüye ulaşır Bu zamana kadar da yavrular taranmaya alışmış olurlar Ancak, yapılan seleksiyon çalışmalarıyla Fransız Ankara tavşanlarını taramadan da kaliteli yün elde etmek mümkündür Ancak, İngiliz Ankara tavşanları tımara ve taranmaya ihtiyaç duyarlar

Yün, makas, elektrikli veya el kırkım aletleriyle yapılan kırkımla veya yolma yöntemiyle elde edilir Ancak kırkım tekniği ile yün elde etmek, fazla acı vermemesi, dolayısıyla daha az stresli olması, soğuğa karşı daha iyi bir koruma sağlaması, daha az emek ve zaman harcanması, kısa kırkım aralıkları ile daha fazla yün elde etme olanağı vermesi gibi nedenlerle yolma tekniğinden daha çok tercih edilir Makasla yapılan kırkımda elde edilen kırpıntı yün oranı (10 mm’den kısa) fazladır Bu değersiz yün kırpıntıları, kırkımdan sonra yapılan düzeltmelerden kaynaklanır Ayrıca, kırkım sırasında deriye zarar vermemeye özen gösterilmelidir Özellikle memeler yaralanmaya karşı son derece hassastır Elektrikli kırkım aletleriyle, kışın ısı izolasyonunu sağlamak için deri üzerinde en az 3 mm uzunluğunda yün bırakılabilir Bir tavşanın kırkılması için 10 – 20 dakikalık bir zaman yeterlidir Dolayısıyla, elektrikli kırkım aletleri ile iş gücü ve zamandan tasarruf sağlanır Yolma işleminde ise sadece kalın uçlu, tam olgunlaşmamış kıllar alınır Bu da yünün kaba görülmesine neden olur Ayrıca, yolma yönteminde ısı izolasyonu daha düşüktür Bu işlem yaklaşık 30 – 40 dakika sürmektedir

Çin’de yünlerin parmaklar arasında sıkıştırılıp çekilmesi şeklinde uygulanan yolma tekniği uygulanmaktadır Ayrıca, son yıllarda Fransa’da mimosin içeren ve epilasyona neden olan yiyecekler (Lagodendron) yedirilerek, kıl folliküllerinin bağlantıları zayıflatılarak, yün elde edilmektedir Epilatör etki gösteren yiyecekleri yiyen tavşanlarda yünler, ucu 5 cm kadar olan özel testere uçlu bıcaklar (bıcakların ucuna kıllar sarılıp, bıçağın çekilmesiyle) veya taraklar yardımıyla her 100 günde bir yapılan, yolma tekniği ile elde edilmektedir Bu tip yün elde etme tekniğinde, yün çok kısa zaman içinde toplanmaktadır ve elde edilen yünün kalitesi de artmaktadır Ancak tüm yünler döküldüğü için tüy dökümünden sonra soğuk şokunun önlenmesi için hayvanlar birkaç gün içi saman dolu sandıklarda tutulmalıdırlar

sponsorlu bağlantılar

Özellikle 20 oC’den daha düşük sıcaklıklarda, kırkımdan sonraki ilk hafta bir şok dönemi ve daha sonra yem tüketiminde ani bir yükselme görülür Kırkım şoku ve stresi ile birlikte yem tüketimi iki katı artar Bu durum metabolizmayı zorlar ve kan dolaşımında bozukluklara neden olur Pastörella gibi kronik hastalıklar akut hale geçer ve sonuç olarak ölümler meydana gelir

Ankara tavşanlarında görülen ölümlerin % 50 veya daha fazlası kırkımdan sonraki ilk haftada ortaya çıkmaktadır Bu nedenle, tavşanlıklarda kırkım öncesi 15 oC, kırkım sonrası 25 oC‘lik optimum sıcaklıklar sağlanmalıdır

Yününün Kalitesine Göre Sınıflandırılması

Yünün parlaklığı, özgül ağırlığı, yumuşaklığı, elastikiyeti, kılın uzunluğu ve çapı, keçeleşme, kemp kıl ve kirlilik oranı yünün kalitesini belirleyen unsurlardır Tavşan yünü dört kalitede sınıflandırılabilir Birinci kalite yün kendi içinde iki alt sınıfta değerlendirilir 1A kalite yün 6 cm’den uzun, temiz, parlak, yumuşak ve dümdüz (ok gibi) yündür 1B kalite yün 6 cm’den uzun, temiz, parlak, yumuşak ve dalgalı yündür İkinci kalite yün 3-6 cm arasında temiz, parlak ve yumuşak yündür Üçüncü kalite yün keçeleşmiş yündür Dördüncü kalite yün kirli yündür ve bu yün satılmaz Bir tavşandan, bir kırkımda dört kalite yün de elde edilmektedir

Elde edilen yün birkaç gün havalandırılır ve kalitesine göre sınıflandırılırlar Yün, nemsiz ve güvesiz bir ortamda uzun yıllar saklanabilmektedir İplik fabrikalarına satılmak amacıyla yün, en az 300 – 400 kg’lık sıkıştırılmış balyalar halinde saklanır

ANGORA YÜNÜNÜN PİYASASI

Angora tavşanı yününden yapılan ürünler ;diğer yapağılara göre 7-8 kat daha fazla ısı tutma kapasitesine sahiptir Kullanımı rahat, yumuşak, antialerjik, thermaregülatör etkisiyle vücut ısısının korunmasını sağlar Ürünler; romatizma, arthrit, siyatik, eklem ve kas ağrılarında carpal turnel sendromu, soğuk şişliği, dolaşım bozuklukları ve böbrek rahatsızlıklarında tedaviye destek amacıya önerilmektedir Ayrıca ani ısı değişikliklerinden vücudun etkilenmesini engellemekte ve kan dolaşımını artırarak termal etki sağlamaktadır

Tavşan yününü işleyen başlıca ülkeler İtalya, Japonya, Almanya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri’dir Tavşan yünü uzun yıllar kolaylıkla muhafaza edilebildiğinden, fiyatlarda uluslararası spekülasyonlara sıkça rastlanmaktadır Modaya göre tüketim miktarına ve yün kalitesine bağlı olarak fiyatlarda dalgalanmalar olmaktadır

Tekstil endüstrisi için kıymetli bir elyaf olan Ankara Tavşanı yünü ihtiyacı şu anda dış alımla karşılanmaktadır Her yıl önemli miktarlarda tavşan yünü dışalımı yapılmakta ve bunun için önemli miktarlarda döviz dış ülkelere ödenmektedir Ancak Türkiye’de satın alınan yün çoğunlukla ikinci kalite yündür Fan¤¤¤i iplik yapımı için Ankara tavşanı yünü işleyen tekstil firmaları 300- 400 kg’ın altında yün satın almamaktadırlar Tavşan yünü bu firmalara, sıkıştırılmış balyalar halinde gelmektedir Ülkemizde tavşan yünü işleyen belli iplik fabrikaları olmasına karşın tavşan yününden yapılmış ipliği kullanan birçok tekstil firması mevcuttur Ayrıca ülkemizde kurulmuş olan Angora Tavşanı Üreticileri Birlikleri de yün alımı yapmaktadır Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan verilere göre 2000 yılındaki Angora ithalatı 38419 kg olup karşılığında 98030\$ döviz ödenmiştir Dünyada Angora Yünü üretiminin %90 kadarını Çin yapmaktadır Ankara Tavşanı yününün fiyatı modaya bağlı olarak yün borsasında belirlenmektedir İnternet aracılığı ile İngiltere yün borsasında birinci kalite yünün 30-40, ikinci kalite yün 15-20 Dolar/Kg’dan fiyatlandırıldığı görülmektedir Angora yün fiyatları çok dalgalı bir seyir halindedir

Angora yünü iplik haline getirilirse 15 ila 26 $ dolardan fiyatlandırılmaktadır Ürün haline getirilirse çok daha yüksek fiyatlardan alıcı bulmaktadır

ET

Eti yenen hayvanlar içinde selülozca zengin olan ve kolay sindirilemeyen yemleri en iyi değerlendiren hayvan tavşandır Protein bakımından zengin olan etinin, yağ, kolesterol ve kalori oranı çok düşüktür 100 gram dana ve koyun etinde kolestrol oranı 71 miligram, tavuk etinde 98 miligram olmasına karşın, tavşan etinde 65 miligramdır Ayrıca, tavşan eti oldukça lezzetli bir ettir Özellikle Ankara tavşanı kafeste yetiştirildiği için eti diğer tavşanlara göre daha yumuşaktır Çabuk piştiği ve hazmı kolay olduğu için özellikle yaşlılara, damar sertliği olan hastalara tavsiye edilmektedir Şişmanlatmadığı için de diyet yemeği olarak tüketilmektedir Türkiye’de hemen hiçbir yerde tavşan etinin satılmaması sevilmediğinden değil üretiminin yok denecek kadar az olması ve pek bilinmemesindendir Halihazırdaki çiftlik sayısının artması ve özellikle paket halinde marketlerde satılması ülkemizde büyük bir pazar açacaktır Sığır etine alternatif olarak sunulan deve kuşu etinin fiyatının çok yüksek olması tavşan etine rakip olmasını imkansız kılmaktadır

Şu anda piyasada çok bilinen ve aranan bir et türü olmamakla birlikte turistik merkezlerde büyük rağbet görmektedir İnsanlarımız etini bilmemesine rağmen, şimdi bile talep edilen miktar karşılanamamaktadır

GÜBRE

Azot, fosforik asit ve potasyum oranı yüksek olan tavşan gübresi özellikle çiçek ve sebze yetiştiriciliği için çok uygundur Tavşanlar dengeli yemlerle beslenip, ızgaralı kafeslerde barındırılırlarsa günde 250-400 gram gübre ve 05-08 litre idrar alınabilir Böyle bir gübre, diğer çiftlik gübrelerine göre daha zengin, içerdiği yüksek nitrojen miktarı çok yüksektir Çimen ya da diğer bitkileri yakmaz, toprakla karışması kolaydır Gübre ya taze veya çesitli islemlerden geçirilerek, özelligini kaybetmeyip uzun süre kullanilabilen bir ürün haline getirilip, satisa sunulabilir

Tavşan gübresinden çiçeklerin, seze bahçelerinin, çimenlerin, çit bitkisi ve ağaçların gübrelenmesinde yararlanılır Tarla bitkilerinde 4000 m²’lik alana 2-5 ton, meyve bahçelerinde 3-4 ton, sebze bahçelerinde ise 1 m²’lik alana yaklaşık olarak 9- 10 kggübre kullanılır Sebzeliklere ve ağaç sıraları arasına senede bir kez gübre verilmektense bir kaç kez gübrelemek daha yararlıdır Tavşan gübresinin bileşimi yedirilen yemin kalitesine, kullanılan yataklığın miktarına ve kapsadığı nem miktarına göre değişmektedir Pelet yemlerle veya selektörden geçirilmiş dane yemlerle beslenen tavşanların gübrelerinde yabani ot tohumu bulunmamaktadır Eğer gübre açık havada yığın halinde bırakılırsa değerinden çok kaybeder Bunu önlemek için aşağıda belirtilen şekilde saklanmalıdır: 10-30 cmkalınlığında kesilmiş ot, yapraklar, küçük ağaç budama artıkları, gibi maddeler serilerek üzerine 10-30 cm yükseklikte tavşan gübresi yayılır Hastalıklı sebzeler katılmamalıdır Bunun üzerine az miktarda su serpilir Eğer gübrede bir kızışma görülürse bir dirgenle karıştırılır, bir miktar daha su katılır Nitrojen kaybını önlemek ve kokuların kontrolü için en üste 8-10 cm toprak serpilir Gübrenin değerini artırmak için bu karışıma az miktarda fosfat veya alçıtaşı ilave edilmelidir Bazı yakın bölgelerde az miktarda tavşan gübresini tüketecek pazar varsa, beton üzerinde kurutulduktan sonra kırmasıyla parçalanıp çuvallanarak satılabilir

DERİ

Tavşan derisinin ayakkabı, terlik, oyuncak, eldiven, şapka ve güderi yapımında kullanılmaktadır Ayrıca iyi yolunmuş tavşan derilerinden tutkal yapımında da yararlanılmaktadır Tavşan derisi değeri düşük olsa da kürk olarak kullanılabilir Ancak, Ankara tavşanı postu kürkçülükte kullanılmamaktadır

Tavşan kanından yem ve ilaç sanayinde, beyninden ve bazı dokularından ilaç hazırlanmasında yararlanılır Ayrıca tavşan kuyruğu ve arka bacağının nazara ve şansa iyi geldiği düşüncesiyle hediyelik eşya yapımında kullanılır Yünü alınmış deriler çanta, çizme, ayakkabı ve deri giysilerin astarı olarak kullanılmaktadır Ayrıca tavşan derisi yem sanayisi için de hammadde olabilmektedir

Bu yazılarda ilginizi çekebilir.

40 Responses “Ankara Tavşanı Yetiştiriciliği Bakımı (ANGORA)”

 • Ahmet GÜROL diyor ki:

  İyi çalışmalar. Ben sözleşmeli angora tavşanı yetiştirmek istiyorum. Bu işi yapan şirket çiftlik vamrı?

 • şahin göksu diyor ki:

  ben bahcemde beslemek için 2-3 tane gercek angora tavşanı aradım ama bulamadım turkiyeye ait olan bir türün türkiyeded olmaması çok acı

 • kenan biçer diyor ki:

  değerli site yöneticileri angora tavşan yetiştiriciliği hakkında bilgi almak istemekteyim tavşan besiciliği hakkında devlet kredisi veya çeşitli krediler kullanabilme olanağımız mevcutmu bu konuda deteylı bir bilgi almak isterim sizlereden hayırlı günler

 • nihat sahan diyor ki:

  öncelikle selamlar degerli site yöneticiler ve arkadaslar biz bu ise atılmak istiyoruz ama piyasa ilgili herhangi bir bilgiye sahip degiliz bu işin pazarlamasıni nereye kime yapabiliriz bununla ilgili gerekli bilgiyi alabilecek bize yardimci olacak bilgi sahibi kisilerden bilgi edinmek istiyoruz bu işin pazarıyla ilgili bize gerekli bilgiyi verirseniz seviniriz ise atilip ortada kalmak istemiyoruz acikcasi yardımlarınız için şimdiden teşekkürler 0538 237 68 45 nihat şahan

 • serhat kahraman diyor ki:

  merhaba arakadaşlar bende angora tavşanı hakkında net bir bilgiye ulaşamıyorum bu kadar yazı yazılıyorda neden bi tane ile tam adres cıkmıyor bu konu hakkında bize bilg,lendirecek kimse yokmu 0541 978 06 95

 • yalçın aralar diyor ki:

  ben yavru alıp yetiştirmek istiyorum istanbul civarında bir çiftlik önerebilirmisiniz

 • nuri diyor ki:

  arkadaşlar aman aman aman
  net bilgi mi istiyorsunuz. bu işin kaymağı yendi.
  damızlık olarak memleketin en ücra köşalerine binlerce tavşan satıldı.
  hemde ne fiyatlarla ne sıralar vardı araya adam koymalar önce ben alacamlar….
  dikkat edin. sonunda hayvanları başınızdan atacak yer bulamssınız.
  sabah akşam tavşan eti yersinizde yetişemessiniz.
  dağa bayırada salmayın çünkü evcil hayvan doğada yapamıyor.
  kısaca akıllı olun…

 • erkan kaygısız diyor ki:

  öncelikle bilgileriniz icin sağolun çiftlik kurmak istiyorum 05434299887

 • selçuk akyol diyor ki:

  bende bazı arkadaşlar gibi çiflik kurmayı düşünüyorum başlama maliyetini az çok biliyorum yanlız bi tavşanın günlük aylık yıllık maliyeti nedir onu bulamadım bu konuda yardımcı olabilecek birileri varsa sevinirim

 • özer demir diyor ki:

  bilgilendirme konusunda yardım almak istiyorum yardım ederseniz çok mmn olurum şimdiden saygılar sunuyorum her şey için çok teşekkürlr ederim

 • Murat Kulak diyor ki:

  Nasıl ve nerde neşekilde yapılacak bilmiyoruz,kime satacağız kaç paradan alınacak bilmiyoruz,dalgalı bir borsası var yıla 1000 gr kesiyoruz 15 -20€ dolardan yemi kirayı çalışanı karşılarmı bilmiyoruz,devlet ithalattı kestiğinde nereye vereceğiz bilmiyoruz.Bu konu hakkında ne biliyoruz arkadaşlar.Bu işi yapan bir kişi varsa yazsında öğrenelim bari.

 • MEHMET CAN diyor ki:

  TAVŞAN YETİŞİRMEYİ CİDDİ ANLAMDA DÜŞÜNÜYORUM.FAKAT YETİŞİRDİKTREN SONRA KİME SATABİLİRİM.HERŞEYİ DEĞERLİ OLARAK BİLİNİYOR.PAZAR DURUMU VARMI BENİ BU YANI İLGİLENDİRİYOR.KOMPLE BU İŞE YATIRIM YAPMAK İSTİYORUM.BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞIRSANIZ TEŞEKKÜR EDERİM.

 • Rie Numata diyor ki:

  Merhaba, sitenizin resimleri kendi blog’uma kullandım. Ankara tavşanı için yeni öğrendim, örgü işler seven bir yabancıyım. Keşke şehildeki yüncü dükkanlarında ankara tavşanı ipliğini alabilirseydik!!
  Hayırlı işler. Saygılarımla.

 • nihat emeksiz diyor ki:

  Ben de diğer yorumcular gibi, bu tavşanı nerede bulacağımı bilemiyorum. Adresi varsa öğrenmek isterim.

 • erdem diyor ki:

  burada bazı bilgiler vermişsiniz çok güzel. ama bu bilgileri veren 100 civarında site var. önemli olan yünün türkiyedeki piyasası. ciddi ciddi bu işe girmeyi düşündüm ama 2010 yılına ait tek bir olumlu yan gözükmüyor. üretilen yün nerelere satılabilir tek bir adres göremedim bilgi verebilirseniz çok sevinirim.

 • hasan emre diyor ki:

  arkadaslar bu turkıyede omus bıtmıs bısı anladım ama neden kımsenın elınde safkan yok bır aydır arıyorum ama kımseden bulamadım elınde olan yok mu bır cıft de olsa yeterr

 • sami aygun diyor ki:

  ankara tavşanı beslemek istiyorum 15 dömüm yonca ayrıca yer müsaittir teşvikten yararlanmak istiyorum gerekli bilgileri verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

 • zafer karakütük diyor ki:

  ben samsun çarşambada oturuyorum. ve bahçemde 1 yaşında gerçek erkek ankara tavşanım var. bir tane de 5 aylık dişi ankara tavşanım var ve hamile yavruları 7 tl ye satıyorum isteyen alır.

 • zafer karakütük diyor ki:

  arkadaşlar bakın ankara tavşanının nasıl bakılacağından şüphe ediyorsunuz. oysaki ben ankara tavşanı ile ilgili bütün bilgilere sahibim. benim baktığım yer yaklaşık 50 metrekare ve önden tel ile çevirdim.kapı yaptım o bölgede bulunuyorlar ve bahçenin arka tarafında küçük oda var kapısı açık onlar ev gibi kullanıyorlar girip çıkıyorlar bir yuvarlak tasın içine günlük su koyuyorum ve sabah öğle ve akşam olmak üzere pancar veriyorum ve bahçeye yopnca çim tohumu attım. böylece otluyorlar. üstelik çok cana yakınlar ve beybeyaz kırmızı gözlü haftada bir kez tarıyorum ve tarağa gelen tüyleri satıyorum dışkısını gübre yapıyorum zaten bir yeri pisletiyorlar girip çıktıkları odayı da haftada bşr süpürüp yıkıyorum ve dişi tavşanım hamile isteyenler satıyorum 7 tl adres: samsun/çarşamba/su düğün salonu karşısı

 • alparslan çuhacı diyor ki:

  merhaba
  Zafer Karakütük bey sizinle konuyla ilgili email üzerinden konuşabilirmiyiz. acuhaci@mynet.com yazarsanız memnun olurum. selamlar…

 • mesut çiftçi diyor ki:

  selamunaleyküm. hocam ben tekirdağda oturuyorum. yavru ankara(angora)tavşanınız varsa lütfen bana ulaşırmısın. 10 tane falan alıcam

 • derya dede diyor ki:

  merhaba zafer karakütük bey bende konuyla ilgili sizinle görüşmek isterim uzun zamandır bu alanda faaliyet göstermeyi düşünüyordum. bulunduğum yerde daha önce bu işle ilgilenenler olmuş ancak tavşanlar zamanla hastanmış ve ölmüşler. bilgilendirirseniz sevinirim. şimdiden teşekkürler

 • asım sarıbudak diyor ki:

  Sayın Zafer Karakütük’ten başka konuya hakim kimse yok anlaşılan, bende bu işi yatırım olarak düşünüyorum. Ama yorum yapanlardn birisi aman bu işe girmeyin diyor. Kime inanacağız, bilen varsa aydınlatsın bizi.

 • ibrahim gülmez diyor ki:

  selam arkadaşlar en güzel bilgi ilçe veya il tarım müdürlükleri var onlar size eğitimde veririler hatta kitapcıkta teğmin edeler onlara tavşan çifliklerine ait kayıtlarda vardır bölgesel en güzeli yetkililere danışmak nerden biliyorsunuz derseniz bunları eşim tarım il müdürlüğünde ziraat mühendisi eğer aynı ilçede bir kaç arkadaş bulabilirseniz bu konuyla ilgil ordan size toplu şekilde eğitimde veririler saygılar

 • necla diyor ki:

  Arkadaşlar, size verilen 8-10 Tl fiyatlara sakın inanmayın.Düşünün bir kere bu hayvanın eti,kürkü,yünü o kadar değerli.Hatta bu hayvan o kadar değerli ve az sayıda ki piyasa bulmak bile çok güç.Kendiniz diyorsunuz arıyoruz bulamıyoruz diye.Nasıl 7 Tlye verirler.Bu hayvanların çifti 500 TLden başlıyor,daha önce çok araştırmıştım

 • necla diyor ki:

  İbrahim beyin de dediği gibi en güvenilir yer Tarım İl Müdürlükleri

 • hüseyin diyor ki:

  ben bu ankakara tavşanının türkiyede para kazanıldıgına innmıyorum çünkü hep iflas etmiş yapanlar.

 • mustafa akyürek diyor ki:

  slm arkadaşlar yorumları okudum herkes kendine göre yorumlamış bende 1 seneye yakın araştırdım gerçekten angora tavşanı üreticisine ulaşamadım zellanda tavşanı üreticisi arkadaşlarım var isteyen olursa onlarla sizitanıştırabilirim ben peynir imalatı yapıyorum etlik tavşan yetiştiren arkadaşlardan derilerini ben alıyorum etlerini antalya bölgesindeki otellere satıyorlar etin kilosu 12 tl den başlıyor ankara tavşanının yününü işleyecek fir işletme yok diye biliyorum 90 lı yıllarda aşırı derecede bir üretim varmış ama yününü 1 veya 2 defa satabilmişler sonra alıcısı çıkmamış malum çinde üretim çooook yüksek kayıtlı 50 000 000 tane ankara tavşanı oldugu bilgisini edindim araştırmalarım sonucunda en güzeli şuan etlik içpisayada otellerden talep var . üretim fazla olursa ihracatı dahi yapılabilir irtibat medeniinsangb@hotmail.com

 • sinan diyor ki:

  9 ay önce bir çift olan tavşanım şimdi 50 civarında oldu.çok hızlı töreyen bu tavşancıklarımı yer sorunum oldugundan dolayı satmak zorundayım.bütün yavru , anaçlar ve babaç dahil olmak üzere fiyatı:450 tl olup pazarlıksızdır.ilgilenen lere ilanen duyurulur

 • NACİ KIRICI diyor ki:

  TAVŞAN ARAIYORUM

 • NACİ KIRICI diyor ki:

  HER ŞEY İYİ DE İLETŞİM İÇİN TELEFON YOK

 • Sebnem öz diyor ki:

  Nacı bey iletişim bilgisi verirseniz yardımcı olabiliriz birbirimizi.

 • edım diyor ki:

  slm arkadaşlar bende bu işi yapmak istiyorum ama etini tüyünü nereye satacağımı bilemiyorum eğer bilgisi olan arkadaş mesaj atarsa sevinirim ayrıca ben balıkesirde yetiştireceğim karasal iklim var acaba iklimin etkisi olurmu ??????

 • Özgür Daggez diyor ki:

  Merhabalar bir reklam filminde kullanılmak(zarar vermeden geri vermek veya sahiplenmek üzere)2-3 adet angora tavşanı arıyorum.Belli bir ücretim var ödeyebileceğim.Mail adresim:ozgurce5@hotmail.com

  Acil..

 • zeki ok diyor ki:

  kayseri ilinin pınarbaşı ilcesinin payaslı köyünde 4000m2 lik arazim var. arazinin içinde evim bulunmaktadır.arazimin 2000m2 sinde havuzlarım vardır. daha önce burda balık çiftliği yapmak için 21 adet havuz yaptırdım. havuzlarımın uzunluğu 15 m genişliği 2.5 m yüksekliği ise 1,35 m dir tavşan için elverişlidir. diğer kalan 2000m2 lik yerimesebzew ekmekteyim. bu konuda yardımcı olmanızı rica ediyorum. ortak ta olabilir.şimdiden teşekkür ederim

 • zeki ok diyor ki:

  kayseri ilinin pınarbaşı ilcesinin payaslı köyünde 4000m2 lik arazim var. arazinin içinde evim bulunmaktadır.arazimin 2000m2 sinde havuzlarım vardır. daha önce burda balık çiftliği yapmak için 21 adet havuz yaptırdım. havuzlarımın uzunluğu 15 m genişliği 2.5 m yüksekliği ise 1,35 m dir tavşan için elverişlidir. diğer kalan 2000m2 lik yerime sebze ekmekteyim bu konuda yardımcı olmanızı rica ediyorum. ortak ta olabilir.şimdiden teşekkür ederim

 • zeki ok diyor ki:

  bende bu tavşan yetiştiriciligi yapmak istiyorum yerim musaitir. aynı zamana hayvancılık tavukculuk hatta balıkcılık yapmaya elverişlidir.ilgilenen arkadşlarla ortak yapabilirim.yerim kayseri pınarbaşı ilcesinin payaslıköyündedir, arazim kayseriye 80 km pınabaşı ilçesine 20 km uzaklıktadır ilgilennler için tel 05372662770 aynızamanda tavşan yetiştiriciligi üzerine bilgi istiyorum teşekkür ederim

 • RİFAT YATAĞAN diyor ki:

  ben bu yetiştiricilik konusunu ciddi olarak düşünüyorum.kiminle nasıl irtibat kurmam gerekiyor.

 • İsmail diyor ki:

  Merhaba, Ankara tavşanları genellikle yünü için beslenir. Toplam angora tavşanı yününün %90 nı Çinde yetişmekte. Genellikle küçük çiftlikler halinde. Etindende yararlanmak amacıyla besi tavşanıyla melezleyerek hem tüyünden hem etinden vs… yararlanmaktalar. Kaliteside bu nedenle düşmekte tüyünün. Tavşan tüyü genellikle tekstil sektöründe el örgü, makina örgü ve çok fazla olmamakla birlikte dokuma kumaşlarda karışım olarak kullanılır. Türkiyede her sene değişmekle birlikte 10-60 ton gibi bir miktar kullanılmaktadır (miktarın bu kadar değişken olması moda ile ilgili bu nedenle de yatırımı riskli). Bu da 10 bin 60 bin tavşan demek (bir tavşandan 1 kg yün çıkar 3 ayda bir kırkılması gerekir yünün keçeleşmemesi için) Üç kaliteden oluşur tavşan yünü tüylerin en uzun olduğu sırt bölgesi, Yanlar ve etek paça diye kabaca tabir edebiliriz. Yünü için yetiştirilen tavşanlar özel kafeslerde beslenmeli aksi taktirde yünü kirlenir, keçeleşir.

  Bu iş karlımıdır: Bu gün itibariyle yünün ortalama fiyatı 27 USD/kg, 24 USD/kg etek paça denilen 3th Grade uzun uçlu tabir edilen de 33 USD/kg dir. Bir tavşan bakabilmek için havalandırması aydınlatması uygun 1 metrekare kapalı alana ihtiyacınız var. Yerinizde ayrıca soğuk ve temiz su çıkıyor olmalı. Yerin cephesi önemli. Kırkım bakım vs için 200 adetlik bir çiftlik düşünelim iki kişi ilgilenmeli. 200 kg tüy alacak yılda. Bu 200 kg tüy tefrik edilmesi gerekir her 3 ayda bir kırktığınızı düşünün 50 kg üç ayda bir kimseye satamazsınız.(Diyelim ki sattınız en iyi fiyattan 6.600 USD yapar senede). Kullanıcılar için miktarın çok olması tüm lotun aynı kalitede ve tekrar gerektiğindede ulaşılabilir olması gerkir. El elde baş başta çıkarsınız (Etini ve gübresinide satabilmişseniz). Geçmişi biraz araştırırsanız bu işin türkiyede denenmiş ama başarılı olunamamış olduğunu görürsünüz.
  Etide pek tercih edilmeyince çok üzücü durumlar ortaya çıkmış. Binlerce tavşan telef olmuş.(insanın içi parçalanıyor) Birçok girişimcinin hayalide suya düşmüş. Kafes, damızlık ve yem satanlar bu durumdan karlı çıkmış.

  Aslında yeri olupda 1-2 yıl o işten bir beklentisi olmadan bu işi yapacak kişiler boş alan ve arazilerini değerlendirebilirler. Özellikle emekli olupda köyüne dönmüş kahvede boş boş vaktini geçirenler için yapılabilir bir iş ülke ekonomisine de ciddi bir katkısı olur. Ama çok dikkatli ve planlı hareket etmek gerekir. İklimin uygun olduğu bölgelerde 50-60 çiftlik yani senede 10-12 ton üretimin olabileceği bölgeler olabilir ama bu kadar kişiyi bir araya getirmek ve bu kişilerinde 1-2 sene bir beklentisi olmayacak anlayacağınız zor. Tek başınıza yapmaya kalkarsanız da başarı oranı çok düşük.

  Bu gün isteseniz de kaliteli Angora (Ankara) tavşanını Türkiye’de bulmanız çok zor. Bu işin üreticilikle ilgili uygulamada bir deneyimim okuduğum raporlar, fizibiliteler ve yorumlardan ibaret ama pazarı konusunda oldukça deneyimliyim uluslararası boyutta. Küçük çiftik olursanın mamülü satmanız oldukça zor ve değerinin altında gider Büyük 5000 ve üzeri hayvan için düşünecek olursanız çok iyi araştırın derim. Kafes sulama sistemleri yemleme sistemleri ve gübre toplama sistemleri ciddi yatırım. Ciddi bir kapalı alan ihtiyacınız olur.

  Umarım faydalı olabilmişimdir. Ama yinede aklına birşey takılan arkadaşım olursa memnuniyetle bildiklerimi paylaşırım e-mail: isdolgun@hotmail.com

 • tahir yıldız diyor ki:

  selam arkadaşlar benim elimde angora tavşan yünü bulunmaktadır ilğilenler bana yardımcı olurlarsa memnun olurum 30kğ dır tavşan üretimi yapmıştım birbuçuk yıl yaptım ve yerim olmadığı için bıraktım tel 05413758827 ulaşa bilirsiniz

Yorumla

Arama
Sponsorlu Bağlantılar
Son Güncelleme Zamanı: 03 08 2015